guia d'orquestra - Page 23

- Escoltem la presentació de la Guia d’orquestra de Benjamin Britten i preguntem què han sentit. Els preguntem si han sentit algun instrument dels que ens han portat a l’escola els nostres companys. Si ens han portat una guitarra, no la trobarem en una orquestra a menys que sigui l’instrument solista d’un concert per a guitarra. Igualment pot passar amb altres instruments. - Els demanem que ens diguin instruments que han sentit a l’audició, i nosaltres els anem buscant entre els cartells individuals d’instruments que tenim i els anem penjant a la vista. Tots junts formen l’orquestra. - Els preguntem si sempre sonen tots junts o hi ha moments en què només sonen grups d’instruments. Parlem de les quatre famílies d’instruments de l’orquestra: corda, ventfusta, vent-metall i percussió. - A l’orquestra els instruments aeròfons estan dividits en dues famílies, els de vent-fusta, que tenen embocadures de bisell, canya simple o doble canya, i els de vent-metall, que tenen embocadura de broquet. Triem quatre voluntaris, un per a cada família d’instruments. Cadascú ajuntarà els cartells d’instruments de la seva família. - Els presentem Benjamin Britten i els expliquem que aquest compositor anglès va compondre aquesta obra musical titulada Guia d’orquestra per a joves per ensenyar als joves l’orquestra i les seves famílies d’instruments. - Toquem amb el nostre instrument el tema musical que Benjamin Britten va agafar de Purcell per fer aquesta obra. Els preguntem si coneixen aquesta música. Segur que la reconeixen. Els fem picar el seu ritme i taral·lejar la partitura. Després de demanar-los en quin compàs creuen que està i quins ritmes hi surten que ells coneixen, els podem ensenyar la partitura i treballar-la. - Fem escoltar la presentació del tema tocat per l’orquestra sencera i per les diferents famílies d’instruments de l’orquestra, i els preguntem quantes vegades han sentit el tema i qui l’interpretava. Arribem a aquest esquema: 1r) Orquestra simfònica. 2n) Família del vent-fusta. 3r) Família del vent-metall. 4t) Família de la corda. 23