guia d'orquestra - Page 2

ÍNDEX 1. Indicacions generals pàgina 3 2. Indicacions generals sobre Guia d’Orquestra pàgina 6 3. Objectius didàctics i continguts pàgina 8 4. Guia del concert pàgina 12 5. Propostes didàctiques pàgina 15 6. Vocabulari i glossari pàgina 67 7. Els compositors pàgina 71 8. Fitxa tècnica i repertori pàgina 82 9. Programa de mà pàgina 86 10. Bibliografia i enllaços a pàgines web pàgina 90 2