guia d'orquestra - Page 15

El primer apartat de les propostes didàctiques, titulat “Treballem l’orquestra amb la Guia de Britten”, està estructurat en tres blocs d’activitats: “Els instruments que coneixem”, “Expressem la música amb el cos” i “Treballem sobre paper”. En l’apartat 10 podreu trobar enllaços a pàgines web on es treballa aquesta obra didàctica de Britten tot fent ús de les noves tecnologies. En l’apartat 5.2., “Els compositors catalans ens expliquen la seva vida i la seva obra”, trobareu unes biografies dels compositors catalans amb una fotografia i un comentari de l’obra que ens presenten al concert. Excepte del primer compositor, Ricard Lamote de Grignon, de tots els altres —Agustí Charles, Feliu Gasull, Albert Guinovart i Joan Albert Amargós— trobem la biografia en primera persona i el comentari de l’obra fet per ells mateixos. Són textos pensats per ser llegits i entesos per nens i nenes de cicle mitjà i superior. Per acabar, en l’apartat 5.3. hem fet una anàlisi musical de cada obra i unes propostes didàctiques per treballar-les amb els alumnes a l’escola. 5.1. Treballem l’orquestra amb la Guia de Britten Us presentem tres blocs d’activitats per treballar aquesta obra de Britten: “Els instruments que coneixem”, “Expressem la música amb el cos” i “Treballem sobre paper”. Cada bloc té tres activitats, molt pautades i detallades. Nosaltres proposem que abans d’anar al concert de L’Auditori els alumnes hagin treballat almenys les activitats del primer bloc, “Els instruments que coneixem”. El treball del segon bloc, “Expressem la música amb el cos”, tant pot anar bé fer-lo abans com després, ja que si el fan abans, quan vegin l’espectacle els servirà de recordatori, i si el fan després, el fet d’haver-lo vist els motivarà a treballar l’orquestra i a ballar amb la música de Britten, tal com han vist fer als joves ballarins. Si el mestre decideix deixar el segon bloc d’activitats per després, aniria bé que fes escoltar l’obra de Britten sencera, tot mostrant el cartell dels instruments que van sonant en les variacions i en la fuga. D’aquesta manera seguiran millor el concert. Les activitats del tercer bloc, “Treballem sobre paper”, sí que són per després del concert, ja que són activitats d’avaluació i de tancament del tema. No cal dir que cadascú pot adaptar les diferents activitats als seus alumnes i fer només les que trobi més interessants o més adequades pel temps de què disposa i pel material que té a l’aula. En el primer bloc, titulat “Els instruments que coneixem”, trobarem les activitats següents: 1) Cantem i fem sonar els instruments de l’aula, on presentarem els instruments de petita percussió que tenim a l’aula;