guia d'orquestra - Page 11

Dibuix lliure sobre el tipus d’emoció que ens transmet la música d’Imatges de l’obscur i de Planetarium. Consciència del propi aprenentatge en els processos de la producció, creació i interpretació artística en el musicograma, en el dibuix lliure i en el mural de representació de la música. Interès, valoració i respecte pel musicograma propi, el dibuix lliure i el mural fet pel nostre grup així com pel dels altres. Música i dansa Interpretació i creació de moviments, coreografies i danses amb les músiques del concert, tot treballant la coordinació tant individual com col·lectiva i fent ús de fulards o cintes de colors. Interpretació i creació de músiques i acompanyaments de músiques del concert amb instruments de percussió escolar, tot treballant la tècnic