GreenLight Magazine #8-16 #3-2018 - Page 97

Många funderar säkert på hur saker skall ställas in på rätt sätt och en bra grundre- gel är att man bör ”ställa” så lite som möjligt. Sträva alltså efter en så pass opåverkad signal det bara går, dvs rak egualizer (flat) är utgång- spunkten. Loudness och andra boostfunktioner bör också användas i minsta möjliga mån eller helst inte alls. Om man känner behov av att använda sin equalizer så bör man i första hand dra bort oönskade nivåer före att lägga till. full utnivå uppnås tidigare. Välj med fördel att ha viss dämpning på dessa nivåer för att ha lite marginaler vid normal lyssning. En bra tum- regel är att ”kl 9-10” på fram/ baksystem och ”kl 10-12” på subwoofer med 4 Volts utnivå brukar vara lagom. Lämpliga delningsfrekvenser för ditt system med exempel- vis fram/baksystem + sub- woofer är lämpligtvis 50-60 Hz 12-24 db/octav lågpass för subwoofer och 50-80 Hz 12-24 db/octav höpass för ditt övriga system. Ju högre När det kommer till injuster- branthet desto mer dämpas ing av gain (signalkänslighet) utnivån enligt ovan nämnda på dina slutsteg så bör man graderingar vid fördubblad sträva efter att försöka up- respektive halverad frekvens. pnå full volym (där distortion Olika brantheter i de olika uppstår) vid ungeför 75% av registren kan också vara till full volym på din huvuden- fördel för bästa möjliga inte- hets volymgradering. Ställ gration mellan de olika regis- därför din volymgradering på tren. Även att fasvända olika huvudenhet till denna nivå register kan provas för bästa med musik du vanligtvis spe- samspel. lar och vrid sedan upp gain på dina slutsteg (från mini- När allt spelar i harmoni och mum) tills distortion hörs och du lyssnar på musiken och vrid sedan ner något. När inte hur det låter så har du det gäller subwoofer nivå så hittat hem. finns olika skolor där Alpine har 0-15 där 15 är full odäm- Text & Foto: Mattias Hedin pad utnivå. Pioneer använ- der sig av -24 till +6db där 0 är referens och +6 är att