GreenLight Magazine #8-16 #3-2018 - Page 67

Den gamle bilbyggaren Lars K är numera fälgkungen och hans stil gör ingen besviken. WOW, Pär Edqvist! Genom åren har tidningen följt denna bilbyggare på avstånd och nu blommar han verkligen ut. En av mässans häftigaste custom- byggen.