GreenLight Magazine #8-16 #3-2018 - Page 53

Hans brinnande intresse för drifting är inget som går att ta ifrån Västeråsgrabben Emil Vikman. Han skaffade sin första så kallade bash-bil re- dan vid 16-års ålder, just för att skaffa erfarenhet och verk- ligen se ifall detta var något han ville hålla på med. Billiga bilar som fyller sin funktion för att åka på bredden. Åtskilliga varv på GTR Motorpark och ett gäng bash-bilar har det blivit. Sista bilen som Emil la 110 procent på var en Nissan S14 och som många vet är drifting ingen billig motorsport att hålla på med. Ännu svåra- re blir det att försöka köra ak- tivt som gymnasieelev, men ack den som ger sig. - Drömmen fanns där hela min barndom att någon gång börja att köra själv och få möj- ligheten att tävla inom eliten och satsa allt på det, säger Emil. Den verkliga drömmen gick i uppfyllelse för ett år sedan när Emil fick nys om att Den- nis Martinsson skulle sälja sin driftingpreppade Toyota Su- pra MKIV. - Jag bestämde mig snabbt för att slå till och köpa denna. För Emil är drifting allt. Redan som 16-åring började han köra drifting.