Graslander Uitgawe 2: Somer - Page 11

Tabel 1: P-drempelwaarde (konsentrasie; mg/kg) nodig in die grond se boonste 150 mm om 95% van beplande opbrengs te bereik. Klei + Slik reeks % P-drempelwaardes (Bray 1) in die boonste 150 mm grondlaag nodig vir 95% relatiewe opbrengs by geassosieerde Klei + Slik-reekse Konsentrasie P in die 0-150 mm grondlaag mg P kg -1 10-15 36 16-20 32 21-25 28 26-30 26 31-35 24 36-40 23 41-45 22 46-50 21 51-55 21 56-60 20 in Tabel 1 te vergelyk om vas te stel of ’n betrokke grond se P-waarde goed of swak is. Hierna word ’n volgende tabel gebruik om vas te stel hoeveel P nodig sal wees om met planttyd te bandplaas vir beplande opbrengste tussen 2 en 12 ton/ha. Hierdie werk wat deur Chris Schmidt gedoen is, stem ooreen met werk wat deur Dr Mart Farina in Kwazulu-Natal gedoen is. Hierdie ooreenstemming en dus bevestiging, verleen groot gemoedsrus dat die bevindinge waar en betroubaar is. Die nuwe P-riglyn soos in die Fertasa Handlei ding vervat, bestaan uit vier tabelle, waarvan die eerste een (Tabel 1) reeds bespreek is, met ander woorde die P-drempelwaardes vir elke grond. Tabel 2 dui die hoeveelheid P aan wat belangstellendes kan uitstrooi onder sekere omstandighede om grond- P-vlakke te verhoog. Tabel 3 dui hoeveelhede P aan wat vir droëlandtoestande gebandplaas moet word met planttyd, met opbrengsmikpunte tussen 2 en 12 ton/ha. Tabel 4 dui die hoeveelheid P aan wat voor aanplanting toegedien kan word en tydens aanplanting gebandplaas kan word met opbrengsmikpunte tussen 7 en 20 ton/ha. Hierdie riglyn TEGNIES In Figuur 3 word die effek in die voorgrond uitgebeeld van ‘n perseel wat geen N en P ontvang het nie en wat ooreenstem met die effek gesien in Figuur 1. In die agtergrond word die effek aangetoon waar mielies voldoende N en P ontvang het. Dit illustreer dus die beginsel wat deur die wet van die minimum beskryf word. behels kwantum treë wat vorentoe geneem is op die gebied van meer effektiewe P-bemesting. Die basics wat in terme van P-bemesting nog altyd soos ’n paal bo water staan is, probeer soveel as moontlik P in die band met planttyd neer te sit, eerder as om onnodig uit te strooi. Produsente en adviseurs kan gerus kopieë van die Nuwe Bemestingshandleiding begin aanskaf. Inligting oor aankope kan vanaf Fertasa se webblad verkry word, of skakel hulle gerus. Oorsig saamgestel deur Dr Chris Schmidt (chriss@sidip.co.za) JOU VRAG ONS BESIGHEID FeedLime voerkalk is ‘n uitstekende kwaliteit amorfe voerkalk met ‘n hoë Kalsium-inhoud van 320 g/kg en lae Magnesium-inhoud van 8g/kg. Jóú greep op die mark NWK Logistics spesialiseer in die vervoer van landbouprodukte (losmaat en versak), asook die vervoer van eetbare olieprodukte, veevoere, grondstowwe, landboukalk en implemente. Verder is NWK Logistics ook betrokke by plaaslaaitransaksies en bedien verskeie roetes in die Noordwes Provinsie, Gauteng, Vrystaat en KwaZulu-Natal. Vervoer word ook onderneem na Botswana. ‘n Betroubare en mededingende vragvervoerdiens word deurlopend aan klante gelewer en stiptelikheid is vir ons van uiterste belang. Kontak gerus vir Anton Jacobs by +27 (0) 82 829 8014 of Corné de Klerk by +27 (0) 76 401 2352 of besoek die webwerf vir meer inligting. Kontak ons gerus vir uiters kompeterende pryse en puik vervoertariewe by 018 464 7820 TEL: +27 (0)18 632 4565/1215 SCHOLTZSTRAAT 81 POSBUS 107 LICHTENBURG 2740 SUID-AFRIKA E-POS logistics@nwk.co.za www.nwk.co.za NWK Beperk is ‘n gemagtigde finansiëlediensteverskaffer (lisensienr. 44998) en ‘n geregistreerde kredietverskaffer (registrasienr. 2789) Tindrum 16/094 � http://www.grasland.co.za � 018 464 7820 � admin@graland.co.za TEGNIES Tabel 1: P-drempelwaarde (konsentrasie; mg/kg) nodig in die grond se boonste 150 mm om 95% van beplande opbrengs te bereik. Klei + Slik reeks P-drempelwaardes (Bray 1) in die boonste 150 mm grondlaag nodig vir 95% relatiewe opbrengs by geassosieerde Klei + Slik-reekse % Konsentrasie P in die 0-150 mm grondlaag mg P kg-1 10-15 36 16-20 32 21-25 28 26-30 26 31-35 24 36-40 23 41-45 22 46-50 21 51-55 21 56-60 20 in Tabel 1 te vergelyk om vas te stel of  ’n betrokke grond se P-waarde goed of swak is. Hierna word ’n volgende tabel gebruik om vas te stel hoeveel P nodig sal wees om met planttyd te bandplaas vir beplande opbrengste tussen 2 en 12 ton/ha. Hierdie werk wat deur Chris Schmidt gedoen is, stem ooreen met werk wat deur Dr Mart Farina in Kwazulu-Natal gedoen is. Hierdie ooreenstemming en dus bevestiging, verleen groot gemoedsrus dat In Figuur 3 word die effek in die voorgrond uitgebeeld van ‘n perseel wat geen N en P ontvang het nie en wat ooreenstem met die effek gesien in Figuur 1. In die agtergrond word die effek aangetoon waar mielies voldoende N en P ontvang het. Dit illustreer dus die beginsel wat deur die we [YHZ[[][B\ܞYܙ YH][[HX\[]XX\\ˈYH]B \Y[[YH\\H[ZpY[\] \X[Z]Y\X[KX\[YHY\HY[X[ JHYY\YZ\Y][\ܙBYH Y[\[X\\\[Hܛۙ X[ ZBYH]Y[ZYX[][[[[\[Z]Hۙ\Z\H\[YYHHܛۙ ]ZHH\ˈX[ ZH]Y[YHX[]\[\[HX[X\[]ܙY][Y Y][ZZ[H\[ [LۋKX[ ZHYH]Y[ZYX[]܈X[[[YYY[[ܙ[Y[˜X[[[X[X\[ܙY][BZZ[H\[ [ ۋKY\YHY[Z[[[Hp]ܙ[H[Y[H\YBXYY[YY\YZY]H X[Y\[ˈYH\X][\YH[ X[Y\[[Y8&[X[]\X[\ؙY\ݙY[\[۝Z”[YH[Y][YY\H] Y\\\BۛYZ]HK\[H[Y\]\[\\Yp[YH]H[Y\[[ZY[Y[X[Y[Y[܈X[H[[Y\\HHXY\ܞHܙ وZ[[H\\˂ܜYX[Y\[]\\ZY\Y\ ˞JBHQ“ӔTQRQYY[YH\[\8&Z]Z[H[]Z][[ܙH\[›Y]8&[][KZ[Y[̌[YHXYۙ\][KZ[Y[˂ܙY\YHX\“\X\X[\Y\[YH\\[[\ZBXX][\ZK\YH\\[Y]\HY\ZKY]\KܛۙK[Z[[[\[Y[K\\\\X]HHX\XZ][ZY\™[YY[\ZYH]\[YHܙ\ݚ[YK]][\X][V[KS][ \\ܙۙ\Y[HB[K8&]X\H[YYY[[HYݙ\\Y[ܙ]\[X[[H[]\[\[ZZY\\ۜ[Z]\H[[ˈ۝Z\\\[ۈX؜B̍ H  H MوܛHH\H ̍ H ͈ H Lو\ZYHX\\YY\[Y[˂S ̍ LN ̈ MKLMBPU HЕT L “PST RQ PQRBKT\X˘˞H˛˘˞B\\\8&[XYYH[[pYY[]\Y\ \[Y[ NN B[8&\Y\Y\HܙYY]\Y\ Y\\Y[ JB[[H MM۝Zۜ\\\Z]\š\]\[H\H[ZZ\\\Y]BH N  (!˙ܘ\[ ˞BH N  ;স!YZ[ܘ[[ ˞B