Gorski resevalec 6 - Page 39

STATISTIKA Oskrba in priprava ponesrečenca za transport (foto: Vili Vogelnik) drugačne nepoznane nevarnosti (visoka električna napetost …), so predvsem psihično in organizacijsko-vodstveno zelo zahtevne. Usposabljanja, vaje Redna usposabljanja in vaje so iz leta v leto stalnica našega dela. Udeležba članov na vajah je relativno dobra, vsi pa se ob svojih omejitvah (predvsem pomanjkanju časa) zavedamo, da sta znanje in primerna usposobljenost ključ za varno, dobro ter uspešno reševalno delo. Takoj po novem letu smo izvedli zimsko vajo na Vrtači, nadaljevali smo s popoldanskimi vajami (Bezgovca – nesreča pri delu v gozdu; Podljubelj – reševanje padalcev z dreves, Dolina – stensko reševanje in zaključna vaja na Košutnikovem turnu). V jesenskem času smo izvedli popoldansko vajo orientacije na področju Medvodij, vajo reševanja na zavarovani plezalni poti v Spodnjem plotu in taktično vajo reševanja v urbanem okolju skupaj z gasilci PGD Tržič. Poleg tega smo opravili več večernih vaj v okviru rednih tedenskih sestankov. Aprila smo na Ljubelju vsi člani ponovili tudi osnovno usposabljanje za reševalno delo s helikopterjem, tako imenovani modul A. Opravili smo tudi preventivne dejavnosti s področja usposabljanja obiskovalcev gora za varnejšo hojo v gorah, predstavitve našega dela mladim, nudili pomoč markacistom. Dežurstva smo izvajali v času poletne sezone in na nekaj tradicionalnih športnih prireditvah v gorskem okolju v občini Tržič. Kar nekaj naših članov je v poletnem času zelo aktivno sodelovalo s Planinskim društvom Tržič pri izdelavi nove zelo zahtevne zavarovane plezalne poti – feratte v steni Spodnjega plota na Zelenici. Po zaključku večdnevnih zahtevnih del smo izvedli tudi seznanitev vseh članov z novo zahtevno potjo. Na feratti smo organizirali tudi vajo reševanja. Ob otvoritvi v septembru pa smo pred planinskim domom na Zelenici za vse obiskovalce pripravili predstavitev opreme in našega dela ter atraktivno krajšo vrvno žičnico, po kateri so se prisotni lahko spustili. Načrtovana prikazna vaja stenskega reševanja s helikopterjem je zaradi slabega vremena žal odpadla. Članstvo V društvu je bilo leta 2015 skupno 51 članov, od tega 31 aktivnih reševalcev. Dva od štirih pripravnikov (Joža Godnov in Nejc Klemenčič) sta pristopila in v jesenskem času na Virnikovi planini na Jezerskem tudi uspešno opravila izpit iz letne tehnike reševanja. Izpit iz zimske tehnike sta opravila v aprilu 2016. Tako imamo v društvu dva novopečena gorska reševalca. GORSKI reševalec 39