Gorski resevalec 6 - Page 38

STATISTIKA DEJAVNOST OPRAVLJENIH UR Usposabljanja, izobraževanja, vaje 1822,9 Organizacijska dejavnost, ostalo 1168,5 Dežurstva, spremstva Reševalno delo 708 620,61 Tekmovanja 360 Skupne ture 304 Preventiva (predstavitve, predavanja, tečaji) 270 Delovne akcije Skupaj ure: 38 GORSKI reševalec 139,5 5393,51 Stensko reševanje v Dovžanovi soteski (foto: Vili Vogelnik)