Gorski resevalec 6 - Page 27

DELO V DRUŠTVU Koča GRS Tržič na planini Šija 2009 – 2016 Stane Sova Od dolgoletnega gospodarja koče Petra Rožiča sem leta 2009 skrbništvo nad kočo prevzel jaz. V teh sedmih letih mojega skrbništva sem se spopadal z raznimi problemi in težavami, vendar so se s pomočjo ostalih članov stvari uredile. Razmere s pašno skupnostjo so se zaradi lastništva zemlje in novega vodstva kar zapletle. Prve težave so nastopile z oskrbo vode, saj so zamenjali hidravličnega ovna in prekinili črpanje vode do rezervoarja ob taborniškem domu. Taborniki so zato imeli veliko težav z oskrbo vode, posledično pa tudi mi. A kljub težavam so nam taborniki z električno črpalko vedno načrpali vodo v naš rezervoar nad kočo, ko je bilo to potrebno. Zaradi uporabe funkcionalnega zemljišča okoli naše koče in poljskega stranišča so s pašno skupnostjo potekali dolgotrajni pogovori in pogajanja. Po velikih naporih smo za uporabo zemljišča uspeli sprejeti skupen dogovor. Odstraniti smo morali poljsko stranišče nad kočo, za uporabo zemljišča okoli koče pa za pašno skupnost vsako leto opravimo dogovorjeno število ur koristnega dela na planini. Tako smo v juniju 2014 izvedli prvo delovno akcijo čiščenja kamenja na pašniku in opravili 48 ur dela. Naslednje leto pa smo na začetku pašne sezone odstranjevali male smrečice na pašniku in opravili 25 ur dela in tako izpolnili naše obveznosti do pašne skupnosti. Drugače smo vsa leta redno vzdrževali kočo, čistili okolico in skrbeli za zalogo drv. Večji projekt pa je bila postavitev novega WC-ja poleg koče. Z deli smo pričeli septembra 2014, ko smo naredili izkop, zabetonirali ploščo, očistili obstoječo greznico in naredili nov pokrov. Z deli smo nadaljevali oktobra, ko smo izvedli dve delovni akciji. Odstranili smo staro poljsko stranišče in postavili novega poleg koče, ki je bilo konec oktobra že v uporabi. Spomladi naslednje leto smo novo pridobitev obložili z deskami in postavili novo ograjo okoli koče. Z rednimi vzdrževalnimi deli članov društva in prijateljev smo tako opravili veliko dela in ur. Koča je glede na starost v dobrem stanju, za kar so nedvomno zaslužni vsi oskrbniki, ki so bili zanjo odgovorni. V vseh letih je bila koča dobro obiskana in uporabljena za aktivnosti GRS in AO kakor tudi za druženje članov, tako da koča služi svojemu namenu. V vseh letih mojega dela in gospodarjenja s kočo sem s člani in prijatelji na Šiji preživel veliko lepih trenutkov, ki mi bodo ostali v zelo lepem spominu. Letos sem se tako odločil, da delo gospodarja koče predam mlajšim članom. Novega skrbnika čaka kar nekaj dela (elektrika, montaža cisterne za vodo, drva in balkonska ograja), zato bo potreboval pomoč članov v čim večjem številu, predvsem mlajših, da bo koča lahko služila tudi kasnejšim generacijam. Ker ima društvo razmeroma malo članov, mora vsakdo prevzeti kakšno dolžnost ali funkcijo, ki traja dalj časa. Zato sem bil še posebej vesel, da se je Primož Rožič odločil prevzeti delo skrbnika koče na Šiji. Še posebej, ker je veliko mlajši. Druženje po kolesarskotekaški tekmi 2015 na Šiji (foto: Blaž Belhar) GORSKI reševalec 27 DELO V DRUŠTVU Koča GRS Tržič na planini Šija 2009 – 2016 Stane Sova Od dolgoletnega gospodarja koče Petra Rožiča sem leta 2009 skrbništvo nad kočo prevzel jaz. V teh sedmih letih mojega skrbništva sem se spopadal z raznimi problemi in težavami, vendar so se s pomočjo ostalih članov stvari uredile. Razmere s pašno skupnostjo so se zaradi lastništva zemlje in novega vodstva kar zapletle. Prve težave so nastopile z oskrbo vode, saj so zamenjali hidravličnega ovna in prekinili črpanje vode do rezervoarja ob taborniškem domu. Taborniki so zato imeli veliko težav z oskrbo vode, posledično pa tudi mi. A kljub težavam so nam taborniki z električno črpalko vedno načrpali vodo v naš rezervoar nad kočo, ko je bilo to potrebno. Zaradi uporabe funkcionalnega zemljišča okoli naše koče in poljskega stranišča so s pašno skupnostjo potekali dolgotrajni pogovori in pogajanja. Po velikih naporih smo za uporabo zemljišča uspeli sprejeti skupen dogovor. Odstraniti smo morali poljsko stranišče nad kočo, za uporabo zemljišča okoli koče pa za pašno skupnost vsako leto opravimo dogovorjeno število ur koristnega dela na planini. Tako smo v juniju 2014 izvedli prvo delovno akcijo čiščenja kamenja na pašniku in opravili 48 ur dela. Naslednje leto pa smo na začetku pašne sezone odstranjevali male smrečice na pašniku in opravili 25 ur dela in tako izpolnili naše obveznosti do pašne skupnosti. Drugače smo vsa leta redno vzdrževali kočo, čistili okolico in skrbeli za zalogo drv. Večji projekt pa je bila postavitev no- vega WC-ja poleg koče. Z deli smo pričeli septembra 2014, ko smo naredili izkop, zabetonirali ploščo, očistili obstoječo greznico in naredili nov pokrov. Z deli smo nadaljevali oktobra, ko smo izvedli dve delovni akciji. Odstranili smo staro poljsko stranišče in postavili novega poleg koče, ki je bilo konec oktobra že v uporabi. Spomladi naslednje leto smo novo pridobitev obložili z deskami in postavili novo ograjo okoli koče. Z rednimi vzdrževalnimi deli članov društva in prijateljev smo tako opravili veliko dela in ur. Koča je glede na starost v dobrem stanju, za kar so nedvomno zaslužni vsi oskrbniki, ki so bili zanjo odgovorni. V vseh letih je bila koča dobro obiskana in uporabljena za aktivnosti GRS in AO kakor tudi za druženje članov, tako da koča služi svojemu namenu. V vseh le Z[ڙYH[H[\[H#[[B1#[[H[Z][HH1hZHqo][[Z\Z[]݋HZH[H[\[HZ[K]œ[HHZ#Z[ H[\H#YHY[B[ZhZ[H1#[[KݙYHܘZH1#XZH\ZZ[B[ZZK[۝qoH\\HHH[[ۜHܘZJK]Xݘ[[#H1#[[݈1#Z[Bq#Z[H1h]][KY[H[ZhZZ H#XHZœqo[HYH\ۙZhZ[H[\XZ[K\[XHqh]^Y\XHX[1#[[݋[ܘHZ]]HZh[1o[B[ZHZH[1#X\K][H[1hYBXZ\[ HHH[[ooq#H#Z[]]H[ܘZH#YHH1hZK1hBXZ\H[Z[ZhZKqo[H\\ZqhZHZZH MHBhZH Έqo[\BԔHqhY][X‚‚