Gorski resevalec 6 - Page 23

DELOVANJE V GRZS Uporaba različnih sredstev pri imobilizaciji ponesrečenca (foto: Vili Vogelnik) so vodili slovenski in hrvaški inštruktorji, udeležba je bila zelo številčna. Udeleženci so pri delu pokazali veliko motivacije, saj so nekatere delavnice omogočale trening v situacijah, na katere na svojih postajah zelo redko naletijo. Tu se je pokazala visoka stopnja znanja članov GRZS tako z medicinskega kot tudi tehničnega vidika. Udeleženi člani GRZS smo organizirali tri delavnice: ● Zlom noge in vratne hrbtenice na zelo zahtevnem terenu (Jure Noč, Slavko Rožič, Peter Rožič), ● Reanimacija na težavnem terenu (dr. Rok Maček, Matjaž Šerkezi, Damjan Kočar) in ● Oskrba politravmatiziranega poškodovanca na zahtevnem terenu (dr. Uroš Lampič, Janez Primožič, Slavko Frantar). Udeleženci delavnic so v kasnejših razgovorih pohvalili visok nivo znanja in profesionalnosti. V nedeljo so nekateri udeleženci plezali v kanjonu, nekateri pa odšli raziskovat Velebit. Treba je poudariti, da so takšna srečanja, čeprav so teme zelo strokovne, lahko zelo uporabna za vse člane gorskih reševalnih služb. Še posebej je koristna udeležba na delavnicah, saj gre za praktične prikaze posameznih situacij. Podobno izvedbo Ažmanovih dnevov bi želeli tudi v prihodnje. Kombinacija predavanj, praktičnega dela, medicinske oskrbe, učenja, in plezanja na simpoziju se ne zgodi vsak dan. Menim, da bo tudi udeležba na naslednjem simpoziju zato številčnejša. GORSKI reševalec 23