Gorski resevalec 6 - Page 21

DELOVANJE V GRZS Vzrok večine reševalnih akcij so poškodbe, po naših podatkih velika večina teh poškodb ne ogroža življenja, tipično gre za poškodbe rok ali nog. Hujše poškodbe so bistveno redkejše, predstavljajo nekje 5–10 % vseh intervencij. Ob primernih vremenskih pogojih helikopter opravi večino akcij ne glede na težo poškodb. V medicini merimo čas do dokončne oskrbe poškodovancev v ustrezni zdravstveni ustanovi. Krajši, kot je ta čas, boljše so možnosti preživetja, manjše so posledice. Helikoptersko reševanje ta čas bistveno skrajša in tako izboljša izhod zdravljenja, pogosto tudi reši življenje. V primeru klasične reševalne akcije je ta čas bistveno daljši in v primeru življenjsko nevarnih poškodb lahko tudi usoden. Hkrati smo pri oskrbi poškodovancev na klasičnih akcijah omejeni z razpoložljivo opremo in slabšo možnostjo nadzora bolnika med transportom. Poleg rednega dela morate kot vsi ostali reševalci opraviti tudi vse druge obveznosti, letne in zimske vaje, usposabljanja za delo s helikopterjem, delo na domači postaji. Kako usklajuješ vse te obveznosti in koliko časa imaš sploh zase? Kaj počneš v prostem času? Vse omenjene obveznosti se seštevajo in pogosto ti zmanjkuje prostega časa. Ritem življenja je vedno hitrejši, pomembnejše postaja aktivno upravljanje s časom. Zmoti me, da se usposabljanja in vaje odvijajo po nekaj desetletij starem konceptu. Pogosto zapraviš ves dan za nekaj ur koristnega dela. Tu vidim še veliko možnosti za racionalnejše izkoriščanje našega časa. V času, ki mi ostane, se večinoma ukvarjam z dejavnostmi v naravi. V zadnjem obdobju spet več plezam, celodnevne ture v gorah pa so postale prava redkost. Pri svojem delu in pri delu v GRS se zagotovo srečuješ s težkimi situacijami, ki puščajo sledi. Kako se spoprijemaš s stresom? Je kakšna akcija, ki je nikoli ne boš pozabil? Težke akcije in kritične situacije v GRS niso ravno pogoste. Zato se spominjaš prav vsake. Tvoje glavno vodilo je, da delo opraviš strokovno in po svojih najboljših močeh. Čeprav pri svojem delu nisi vedno uspešen, si v sebi miren, da si storil vse. To je pomembno za tvoje delo v prihodnosti. Iz takšnih situacij se moramo vsi nekaj naučiti. Analize po akcijah mora