Gorski resevalec 6 - Page 20

DELOVANJE V GRZS 20 GORSKI reševalec Proti taboru 3 – Broad Peak, Karakorum (foto: Franc Oderlap)