Gorski resevalec 6 - Page 2

O ČEM PIŠEMO PODATKI IZDAJATELJA Izdajatelj: Društvo GRS Tržič KAZALO Šesti številki na pot Leto izdaje: maj 2016 Blaž Belhar 3 Zbral, pripravil in uredil: Matija Perko Beseda urednika 3 Tudi mame smo gorske reševalke 4 Kako sem postal gorski reševalec 7 Dvakrat na isto goro 9 Lektoriranje: Veronika Perko Oblikovanje in prelom: Zasnova Janez Rožič Matija Perko Andreja Jagodic Izbor fotografij: Vili Vogelnik in Matija Perko Jože Godnov Format: Spletna izdaja Klemen Belhar ISSN 2350-4617 Za vsebino prispevkov so odgovorni avtorji. Specialni programi v Gorski reševalni službi 12 Elemir Zrim – Gorski reševalec, alpinist, človek! 14 Pogovor z dr. Rokom Mačkom, predsednikom Komisije za medicino pri GRZS 18 Ažmanovi dnevi 2016 nekoliko drugače 22 Koča GRS Tržič na planini Šija 2009–2016 26 Skupna tura Dolomiti 2016 28 Mont Blanc 1966. leta 33 Janko Krmelj – devetdesetletnik 36 Statistični pregled dela Društva GRS Tržič v letu 2015 37 Slavko Rožič Matija Perko Slavko Rožič Jure Noč Stane Sova Izdajo Gorskega reševalca je podprla tudi Gorska reševalna zveza Slovenije Milan Meglič Peter Rožič Društvo GRS Tržič Primož Štamcar 2 GORSKI reševalec