Gorski resevalec 6 - Page 19

DELOVANJE V GRZS Na turni smuki – avtoportret (foto: Rok Maček) zdravnikov v GRZS, aktivnih jih je približno 30, akcije žal prepogosto potekajo brez prisotnosti zdravnika. Občasno se zdravnikov sploh ne aktivira, saj vodje akcij presodijo, da jih ne potrebujejo. Člani Komisije za medicino smo praviloma zdravstveni delavci. V trenutni sestavi smo večinoma zdravniki, en član je diplomiran zdravstvenik. KMED se zavzema za večjo vključenost ostalih zdravstvenih delavcev v delo KMED in njihovo vlogo oziroma položaj znotraj GRZS, predvsem si želimo uporabiti njihovo bogato zdravstveno znanje in izkušnje. Imamo tudi delovno skupino zdravstvenih delavcev, katere naloga je opredelitev njihovega položaja, nalog in opreme znotraj GRZS. Vaša komisija skrbi tudi za usposabljanje reševalcev s področja prve pomoči z dodatkom nujne medicinske pomoči. Katera usposabljanja izvajate in kakšna je tvoja izkušnja s temi usposabljanji? So reševalci zadovoljni, imate kakšne kadrovske težave pri izvedbi? KMED vsakoletno organizira 80-urni tečaj prve pomoči in nujne medicinske pomoči. Na dnevu reševalcev poteka tudi tekmovanje iz prve pomoči. Vsaki dve leti pripravimo tečaj dodatnih znanj iz NMP za reševalce letalce, vsake tri leta pa sklop predavanj in vaj za obnovitev licence iz prve pomoči za vse člane GRZS. Zadnja leta organiziramo tudi Ažmanove dneve, strokovno srečanje za zdravnike in zdravstvene delavce v GRZS. Letos jih pripravljamo skupaj s hrvaškimi kolegi v Paklenici na Hrvaškem. Reševalci so z izobraževanji zadovoljni, zavedajo se, da to znanje potrebujejo, ker se s tem ne srečujejo vsakodnevno. Za nas, ki sodelujemo v organizaciji in izvedbi teh aktivnosti, to predstavlja precejšnjo obveznost. Z izvedbo imamo vsako leto kadrovske težave, ker nas je preprosto premalo. Po analogiji z inštruktorji GRS razmišljam tudi o inštruktorjih prve pomoči in NMP znotraj GRZS, katerih naloga bi bila organizacija in izvedba teh izobraževanj. Zdaj to izvaja KMED, ki pa jo sam vidim bolj v vlogi koordinatorja kot pa organizatorja izobraževanj. Vloga zdravnika v gorskem reševanju je po mnenju večine reševalcev zelo pomembna in s svojim delom na terenu rešite marsikatero življenje. Kakšna je struktura poškodb pri gorskih nesrečah? So najtežje nesreče tiste, ki jih opravite s helikopterjem? Kako zagotavljate kvalitetno oskrbo poškodovancev tudi takrat, ko helikopter ne more poleteti in je v akcijo treba peš? GORSKI reševalec 19