Gorski resevalec 6 - Page 13

NOVE TEHNIKE Preverjanje stojne točke in poročanje v bazo (foto: Vili Vogelnik) Pri tem nas je vodila želja, da tiste postaje in posamezniki, ki imajo več izkušenj in znanja, to delijo z drugimi in da skupaj ustvarimo enotno platformo za naslednje generacije reševalcev. Na koncu še nekaj besed o vsebini programa. Z razvojem informacijskih tehnologij (IT) so se področja uporabe mobilnih telefonov, aplikacij in naprav za satelitsko navigacijo zelo razširila. Temu trendu moramo slediti tudi v GRS, saj nam podatki, ki jih lahko dobimo s terena, bistveno olajšajo izvedbo iskalnih intervencij. Za načrtovanje takšnih intervencij je potrebno znanje za pripravo in umerjanje digitalnih kart, poznavanje sistema ZA-RE (zaščita in reševanje) in posebnosti DMR sistemov (digitalni radijski sistemi), poznavanje profilov pogrešanih oseb in zakonske podlage s področja iskanja pogrešanih oseb. Seveda sta v program vključena tudi poznavanje klasičnih kart in orientacija s pomočjo kompasa. Cilj programa je, da dodatno usposobimo tiste reševalce, ki že imajo določeno predznanje s teh področij in bodo sposobni pripraviti in organizirati kompleksno iskalno akcijo in bodo podpora vodjem intervencije in specialnim enotam vodnikov reševalnih psov. Program bo prvič razpisan letos. Viri: 1. E-učbenik GRZS (http://e-ucbenik.grzs.si/index. php?title=Iskalna_intervencija). 2. Program Gorski reševalec – tehnik za IT podporo in pripravo iskalnih intervencij (GRZS, 2015). GORSKI reševalec 13