Gorski resevalec 6 - Page 11

ZANIMIVO REŠEVANJE Na vrhu Plazu je čakal Silvo z ratrakom, ki je po novem opremljen s potniško kabino. Za naše delo je to odlična pridobitev. Zadnja leta se namreč na območju Zelenice otežujejo razmere za naše delo. Ko je žičnica delovala, je bil dostop enostaven. Dandanes jo lahko nadomestita le ratrak in snežne sani. Na srečo odlično sodelujemo s Planinskim društvom Tržič, ki ju ima v lasti. Vsakič se odzovejo izredno hitro in omogočijo mnogo hitrejše reševanje. Korist imajo predvsem ponesrečenci. Drugi razlog za oteženo delo sta izjemen razmah turnega smučanja in izjemen obisk Zelenice. Nad tem se nihče ne pritožuje, vendar povsem statistično lahko pričakujemo vse več nesreč. Še največjo nevarnost predstavlja servisna cesta, ki je plazovno izjemno ogrožena. Dostop do Zelenice je tako večkrat omejen in težak. Cesta je velikokrat zaprta z ograjo, ki naj bi obiskovalcem preprečila uporabo. Kljub temu jo mnogi preplezajo, deloma umaknejo ali kako drugače zaobidejo. Zaradi takšnega početja moramo biti pripravljeni tudi na kakšno usodno nesrečo. Odgovornost za reševanje teh težav morajo prevzeti tisti, ki imajo sredstva in moč za urejanje teh razmer. Ostalo bomo opravili gorski reševalci. Kljub sprehodom, praznikom in smučanju na isti gori. Koristna uporaba kabine na ratraku (foto: Primož Štamcar) GORSKI reševalec 11