Gorski resevalec_1 - Page 4

ŠPORT Turnosmu?arsko tekmovanje Ljubelj Zelenica V nedeljo 7. februarja 2010 je potekalo na podro?ju planine Korošica nad Ljubeljem turnosmu?arsko tekmovanje. Organizator tekme je bilo Društvo gorske reševalne službe Trži?, pri organizaciji pa sta tudi letos sodelovala Alpinisti?ni odsek Trži? in Športno društvo Lom Udeleženci so tekmovali v ve? kategorijah: v tekmi za Pokal Slovenije v tekmovalnem turnem smu?anju 2010 (ena od sedmih tekem ki so v letošnji zimi potekale na razli?nih lokacijah po Sloveniji) so se pomerili tekmovalci v moški, ženski in mladinski kategoriji. Ker pa je bil ta dan namenjen tudi druženju, uživanju v zimskih gorah in turnemu smu?anju, smo k udeležbi povabili tudi vse "netekmovalne turne smu?arje" – le ti so se v parih udeležili rekreativnega turnega smukatekme na skrajšani progi, pri kateri je zmagala dvojica, ki je dosegla srednji ?as. pogledi na Begunjš?ico, Stol, Vrta?o in SZ steno Velikega vrha. Precej pozornosti pred in tudi med tekmo pa smo namenili varnosti: zaradi novozapadlega snega je bila tekma za en dan prestavljena in deloma spremenjena-skrajšana tudi proga (izognili smo se odsekom, kjer bi tekmovalce in vse ostale ob progi lahko ogrožali snežni plazovi), tekmovalci pa so imeli tudi vso potrebno zaš?itno/varnostno opremo. Proga je bila kljub temu dokaj zahtevna, tekmovanje pa se je kon?alo brez ve?jih poškodb (z nekaj praskami), precej padci, nekaj težavami z opremo (kože za smu?i), zanimivo tekmo v tekmovalni in rekreativni kategoriji in na koncu še z zmago Trži?ana. Vsi tekmovalci so pokazali veliko mo?i in vztrajnosti pri vzponih, obenem pa tudi spretnosti pri zahtevnih spustih Tekme za pokal se je udeležilo 30 tekmovalcev, pridružilo se jim je še 16 turnih smu?arjev v rekreativni tekmi Rezultati: Med moškimi je bil s skupnim ?asom 1 ura 18 minut najhitrejši Tomaž Sokli? (po rodu Trži?an, sedaj živi pod Krvavcem) ki je že nekaj let med najboljšimi tekmovalnimi turnimi smu?arji v Sloveniji. Drugo mesto je zasedel Marjan Zupan?i?, tretji pa je bil Klemen Triler (oba ?lana Turnosmu?arskega kluba Olimpik iz Krope). V ženski kategoriji že nekaj let zmaguje Jana Marinko, ki je bila tudi tokrat nepremagljiva, sledili sta ji Jezerjanki Anja Stenovec in Manca Šolar. Med mladinci sta bila najboljša Jezerjana (prvi Žan Karni?ar, drugi Urh Karni?ar), tretje mesto pa je osvojil Luka Miheli? (TSK Olimpik). Organizatorji smo se letos prvi? odlo?ili izpeljati tekmo na podro?ju planine Korošica (v prejšnjih letih je tekmovanje potekalo na podro?ju Javornika nad Lomom, še prej pa nekajkrat na Zelenici), predvsem zaradi lepega, visokogorskega okolja pod Košutico-Babo s ?udovitimi V rekreativni tekmi parov, ki je potekala na krajši progi (vzpon le do ko?e na Korošici in spust proti cilju), rezultat ni bil najpomembnejši, sta se pa srednjemu ?asu najbolj približala Franci in Primož Sokli? iz Trži?a (oba tudi odli?na alpska smu?arja), sledila jima je tržiška alpinisti?na naveza (ki se odli?no znajde tudi v stenah) Samo Opalk/ Miha Zupan in kot tretja naveza (tudi življenska) Sašo Roži?/Tina Bergant. Vsi najboljši so prejeli li?ne pokale (v doma?i delavnici jih je izdelal vodja tekmovanja in v zadnjih letih pobudnik turnosmu?arskih tekmovanj v tržiškem koncu Milan Megli? iz Loma), prakti?ne nagrade sta prispevala sponzorja Elan Begunje in Davidov hram, prav vsi udeleženci tekmovanja pa so prejeli tudi spominsko prakti?no darilo. Z zadnjo tekmo na Krvavcu 20.3.2010 so tekmovalni turni smu?arji sklenili letošnjo sezono Slovenskega pokala. V skupnem seštevku sedmih preizkušenj so na vrhu lestvice pri ?lanih Tomaž Sokli? s Šenturške gore, med dekleti Ljubljan?anka Jana Marinko, med mladinci pa Jezerjan Žan Karni?ar. 4 Po kon?anju smu?arske sezone sedaj tako tekmovalce kot ostale turne smu?arje ?aka »poletni po?itek«, naslednj