Gorski resevalec_1 - Page 2

UREDNIŠTVO Uvodnik - prvi številki na pot Vsebina S ponosom vam predstavljamo prvo številko elektronske publikacije, ki smo jo enostavno poimenovali Gorski reševalec. V današnjem ?asu je pretok informacij bliskovit vendar v?asih nepovezan, zato smo se v našem društvu odlo?ili, da enkrat na pol leta zberemo vtise in zgodbe reševalcev ter jih ponudimo v branje še ostalim, ki jih naše podro?je dela zanima. ?asu primerno gre seveda za ne tiskano obliko , ki je na voljo kot datoteka pripravljena za ogled na ra?unalniku. Publikacija ima namen biti pou?na in polna koristnih nasvetov. Želi biti ogledalo našega dela. Želi biti edicija reševalcev , ki svoje zgodbe želijo iztrgati pozabi in gostilniškim priredbam. Publikacija je delo vseh reševalcev in ?lanki niso formalno lektorirani. Vsakdo se izraža na svoj na?in in tudi to želimo uporabiti kot posebnost našega Gorskega reševalca. V prvi številki je cel kup zanimivega branja in kot na?elnik društva trdno upam, da bomo letos pripravili še drugo številko in ker ne želimo ostati le v Trži?u se imamo namen povezovati tudi navzven . Veliko sre?e in previdnost v gorah vam želi DGRS Trži? . Uvodnik Na?elnik DGRS Trži? Slavko Roži? Razvrednotenje narave s prepovedanimi vožnjami z vozili v naravnem okolju in drugimi neodgovornimi posegi v naravo 11 - prvi številki na pot 2 »Kratke doma?e« - Novice. Turnosmu?arsko tekmovanje Ljubelj 3 Zelenica 4 Obletnica. 5 Moja pot od reševalca do podpredsednika GRZS 6 Zelenica ne-varna bela opojnost 7 Komplet prve pomo?i za gornike 11 Nekaj napotkov za gibanje v gorah 12 Gorski reševalec je interna publikacija Društva gorske reševalne službe Trži? Prispevke so prispevali ?lani društva in so nelektorirani: Roži? Slavko, Štamcar Primož, Megli? Milan, Roži? Peter, Primoži? janez, Kralj Robert, Bele Jani 2 Avtorji fotografij so : Vogelnik Vili, Roži? Janez, Roži? Luka, Roži? Peter, Megli? Milan, Štamcar Primož Prvo številko publikacijo je pripravil in uredil Roži? Janez