Gorski resevalec_1 - Page 10

ZELENIŠKI PLAZOVI Viri: Zbornik ob 50. letnici GRS Trži? Zbornik ob 60. letnici GRS Trži? III. zbornik 1912-1997 GRS Slovenije Lastni arhiv 10 Slike: Arhiv GRS Trži? Osebni arhiv Luka Roži?