GM Business & Lifestyle - Specijalno izdanje Industrija 4.0 Specijalno izdanje Industrija 4.0 - Page 9

organizaciju u digitalnog lidera (statistički značajan broj, sa nivoom pouzdanosti od n<0,0005). Sa druge strane, firme bez strategije 80% češće će se naći u najranijim fazama transformacije. teze koji su puka reakcija, i da timu da jasan set ciljeva koji će obezbediti napredak. Firme na najvišem nivou DX razvijenosti i firme bez DX strategije strukture, procesa i upravljačkih modela. U samom procesu izrade strategije treba imati na umu savet Nikolasa Kara, koji je rekao da je IT danas ono što je struja bila u XX veku. Sama električna energija ne donosi konkurentsku prednost. Mogućnosti koje električna energija nosi u sebi zapravo su ono što donosi konkurentsku prednost i čini je primenljivom u igri. Na samom kraju, strategija nikada nije konačna. Umesto toga, radni dokument se konstantno menja kroz različite povratne sprege tokom implementacije. To je proces sa sopsvenim skupom izazova. Upravo ova složenost pokazuje da je strategija neophodna. Iako će uvek biti preduzeća koja će moći da se zamršeno kreću kroz put transformacije, većina firmi će zahtevati jasnu mapu kuda se to kreću. Na osnovu dokaza, imati put se zaista može isplatiti. 4.0 N=311, obuhvata: Češku, Mađarsku, Poljsku i Rumuniju Uzrok i posledice ostaju nedefinisani. Može se dogoditi da liderima koji gledaju u budućnost, pa proatkivno razvijaju strategije i rade na tome, to donese i neophodna rešenja i rezultate. Međutim, postoji mogućnost da i lideri koji nisu potpuno posvećeni postave strategiju na određeni nivo, jer im je odbor tako rekao. Ipak, to može da im da pravac kojim će se stvari kretati. U svakom slučaju, stategija treba da pomogne timu da bude na samom izvoru trendova, umesto da pravi po- Superiornost strategije Formiranje strategije digitalne transformacije je teško, i ne postoji zvaničan pravilnik koji će vas odvesti do sigurne pobede. Čak i kada se napravi strategija, poduhvat da se ona sprovede je složen i podrazumeva intezivnu međusobnu saradnju, uporno preispitivanje, temeljan IT inventar i spremnost da se isključi ego i teritorijalni sporovi, kao i redefinisanje KPI-eva, organizacione IDC CEE Digital Transformation anketa je sprovedena u avgustu i početkom septembra 2017. u pet zemalja centralne i istočne Evrope: Češkoj, Mađarskoj, Poljskoj, Rumuniji i Rusiji. Brojevi u tekstu nisu uključili Rusiju. Usaglašava digitalnu transformaciju u pet ključnih oblasti (rukovodstvo, iskustvo, worksourse, operativni model i informacije); procenjuje inhibitore i prioritete, liderske pristupe i kako funkcioniše budžetiranje u odnosu na digitalnu transformaciju, sa regionalnim podacima raspoređenim po zemljama i ključnim vertikalama. Specijalno izdanje :: Industrija 4.0 organizaciju u digitalnog lidera (statistički značajan broj, sa nivoom pouzdanosti od n<0,0005). Sa druge strane, firme bez strategije 80% češće će se naći u najranijim fazama tran- sformacije. teze koji su puka reakcija, i da timu da jasan set ciljeva koji će obezbediti na- predak. Firme na najvišem nivou DX razvijenosti i firme bez DX strategije N=311, obuhvata: Češku, Mađarsku, Poljsku i Rumuniju Uzrok i posledice ostaju nedefini- sani. Može se dogoditi da liderima koji gledaju u budućnost, pa proatkivno razvijaju strategije i rade na tome, to donese i neophodna rešenja i rezul- tate. Međutim, postoji mogućnost da i lideri koji nisu potpuno posve eni postave strategiju na određeni nivo, jer im je odbor tako rekao. Ipak, to može da im da pravac kojim će se stvari kre- tati. U svakom slučaju, stategija treba da pomogne timu da bude na samom izvoru trendova, umesto da pravi po- Superiornost strategije Formiranje strategije digitalne transformacije je teško, i ne posto- ji zvaničan pravilnik koji će vas odve- sti do sigurne pobede. Čak i kada se napravi strategija, poduhvat da se ona sprovede je složen i podra- zumeva intezivnu međusobnu sarad- nju, uporno preispitivanje, temeljan IT inventar i spremnost da se isključi ego i teritorijalni sporovi, kao i re- definisanje KPI-eva, organizacione strukture, procesa i upravljačkih modela. U samom procesu izrade strategije treba imati na umu sa- vet Nikolasa Kara, koji je rekao da je IT danas ono što je struja bila u XX veku. Sama električna energija ne donosi konkurentsku prednost. Mogućnosti koje električna energija nosi u sebi zapravo su ono što do- nosi konkurentsku prednost i čini je primenljivom u igri. Na samom kra- ju, strategija nikada nije konačna. Umesto toga, radni dokument se konstantno menja kroz različite po- vratne sprege tokom implementaci- je. To je proces sa sopsvenim sku- pom izazova. Upravo ova složenost pokazuje da je strategija neophodna. Iako će uvek biti preduzeća koja će moći da se zamršeno kreću kroz put tran- sformacije, većina firmi će zahteva- ti jasnu mapu kuda se to kreću. Na osnovu dokaza, imati put se zaista može isplatiti. 4.0 IDC CEE Digital Transformation anketa je sprovedena u avgustu i početkom septembra 2017. u pet zemalja centralne i istočne Evrope: Češkoj, Mađarskoj, Poljskoj, Rumuniji i Rusiji. Brojevi u tekstu nisu uključili Rusiju. Usaglašava digitalnu tran- sformaciju u pet ključnih oblasti (ru- kovodstvo, iskustvo, worksourse, ope- rativni model i informacije); pro- cenjuje inhibitore i prioritete, lide- rske pristupe i kako funkcioniše budžetiranje u odnosu na digitalnu transformaciju, sa regionalnim po- dacima raspoređenim po zemljama i ključnim vertikalama. Specijalno izdanje :: Industrija 4 . 0