GM Business & Lifestyle - Specijalno izdanje Industrija 4.0 Specijalno izdanje Industrija 4.0 - Page 65

INIT-10 Prikupljeni podaci se privremno skla- dište u memoriju uređaja, sve dok ne dođe vreme za njihovo slanje na server koji je zadužen da ih raspakuje i sačuva u centralizovanu bazu podataka. Slanje po- dataka se vrši upotrebom GSM modula i putem GPRS servisa na 2G i 3G mrežama, čime je pokrivena velika površina na ko- joj uređaj može da funkcioniše. Prednosti koje uređaj nudi su pre- ciznije i učestalije merenje potrošnje gasa, centralizacija podataka, čime oni postaju dostupni za dalju obra- du i na raspolaganju su drugim si- stemima, i daljinsko isključivanje ko- risnika koje može biti automatizova- no ili od strane operatera ukoliko je potrebna hitna intervencija. Tehničke karakteristike uređaja: • automatsko i selektivno daljin- sko isključivanje potrošača sa mreže • podržavana merila proizvođača: - Elster, - Itron i - Landis+Gyr • očitavanje vrednosti sa merila putem: - M-Bus protokola ili - mehanički, upotrebom reed rele- ja (za merila sa davačima impulsa) • prenos podataka: - GSM/GPRS • napajanje: - baterijsko - vek trajanja baterije minimalno 5 godina Merna platforma Sistem za daljinsko očitavanje (me- rna platforma; u daljem tekstu MDS) je skup hardverskih i softverskih rešenja čija je svrha prikupljanje, prikaz, obra- da i prezentacija podataka o potrošnji Šematski prikaz povezivanja merila i INIT-10 uređaja ISpecijalno izdanje :: Industrija 4 . 0