GM Business & Lifestyle - Specijalno izdanje Industrija 4.0 Specijalno izdanje Industrija 4.0 - Page 62

Na starom kontinentu, norveški energetski koncern Statoil trenutno radi na izgradnji prvog “ofšor“ postro- jenja za generisanje i skladištenje električne energije uz vetropark pod nazivom “Batwind“, smešten nedaleko od obale Škotske. Tehnologija skladištenja električne energije pomoću baterija se čak i u ovoj fazi razvoja pokazala kao izuze- tno skalabilno rešenje koje ne samo što osigurava neprekidno napa- janje električnom energijom u do- maćinstvima i manjim naseljenim mestima, već zadovoljava potrebe i većih industrijskih zona. Ali pita- nje cene i isplativosti za masovnu pri- menu ostaje ključni izazov. Ko bude prvi rešio enigmu zvanu “tehnologi- ja za skladištenje električne energije“ Specijalno izdanje :: Industrija 4 . 0 preuzeće primat na globalnom tržištu. Svedoci smo da i stari kontinent ne zaostaje u realizaciji velikih zamisli, jer potpuno nove generacije giga- fabrika za proizvodnju baterija niču kao pečurke širom EU. Revolucija u oblasti skladištenja električne ener- gije uveliko utiče na promenu para- digme energetske industrije i menja je iz korena. A kada se osvrnemo na Srbiju i re- gion, možemo reći da će, u skladu sa regulativom Evropske unije, doći do liberalizacije tržišta u domenu sna- bdevanja električnom energijom, što će potrošačima omogućiti slobodu izbora u pogledu snabdevanja ene- rgijom, pri čemu će cena zavisiti od ponude i potražnje. Srbija u skla- du sa strateškim prioritetima razvo- ja energetike najavljuje povećanje učešća OIE u bruto finalnoj potrošnji na 27% do 2020. godine, što zahteva ozbiljnu modernizaciju postojećeg i izgradnju novog distributivnog si- stema. IT - desna ruka u razvoju energetskog sektora U kompaniji TeleGroup, ne možemo a da se ne osvrnemo na činjenicu da