GM Business & Lifestyle - Specijalno izdanje Industrija 4.0 Specijalno izdanje Industrija 4.0 - Page 59

O Schneider Electricu: Kompanija Schneider Electric predvodi digitalnu transformaciju upravljanja energijom i automatizaciju u domovima, zgradama, data centrima, infrastrukturi i industriji. Sa svetskom prisutnošću u preko 100 zemalja, Schneider Electric je neprikosnoveni lider upravljanja energijom – na srednjem naponu, niskom naponu i besprekidnom napajanju, kao i u sistemima automatizacije. Nudimo integrisana rešenja za efikasnost, kombinujući energiju, automatizaciju i softver. U našem globalnom ekosistemu na otvorenoj platformi sarađujemo sa najvećom zajednicom partnera, integratora i razvojnih programera, kako bismo omogućili kontrolu u realnom vremenu i efikasno korišćenje. Verujemo da sjajni ljudi i partneri čine Schneider Electric izvrsnom kompanijom i da naša posvećenost inovacijama, raznolikosti i održivosti garantuju da Life is On bude dostupan svuda, svakome i u svakom momentu. http://www.schneider-electric.rs/sr/ rast ovih oblasti. Kako bi podržali ovo okruženje, Schneider Electricova InfraStruxure arhitektura i prefa- brikovani moduli omogućavaju brzo modularno podizanje regionalnog data centra koji ima kratko vreme do puštanja u rad i niske operativne troškove. • Udaljene i ekspoziturne lokaci- je, naročito u sektorima malopro- daje i bankarstva, gde se IT usluge implementiraju kako bi oboga- tile korisničko iskustvo. Schneider Electric SmartBunker CX i NetShelter SX pružaju za ove udaljene lokacije veoma bezbedna, pouzdana i daljin- ski upravljana rešenja u vidu jednog reka. • Serverske sobe gde aplikaci- je moraju da se hostuju na lokaciji zbog niza razloga kao što su odziv, bezbednost i razvojna fleksibilnost. Sve veći broj ovih aplikacija se hos- tuje na konvergiranoj i hiperkonvergi- ranoj infrastrukturi, što pojednostav- ljuje implementaciju i korišćenje IT infrastrukture. Kako bi podržali ovo okruženje, Schneider Electricova In- fraStruxure i prefabrikovani Micro Data Centri pružaju jednostavnost upravljanja, bezbednosti i skalabil- nosti. • Mrežni ormani gde pouzda- na veza zaposlenih sa njihovim IT resursima nikada nije bila kritičnija za produktivnost kompanije. Zapo- sleni u ovim okruženjima mogu da koriste Schneider Electricova inte- grisana, povezana rešenja i soft- ver za upravljanje data centrima, StruxureWare, kako bi pojedno- stavili upravljanje distribuiranim lo- kacijama i osigurali se da poten- cijalni kvarovi opreme, sigurnosni rizici i ambijentalni problemi budu prepoznati pre nego što mogu da izazovu isključenje. • Industrijske lokacije gde su ap- likacije sve više povezane i koriste podatke kako bi upravljale svojim procesima. Ova konvergencija IT- ja i OT-ja (operativnih tehnologija) zahteva da tradicionalna IT opre- ma bude smeštena u potencijalno negostoljubiva okruženja. Kako bi podržao takve lokacije, Schneider Electricov SmartBunker FX pruža ojačana, daljinski upravljana rešenja da bi korisnici bezbedno smestili in- dustrijsku kontrolnu i IT opremu. Kroz transformaciju mobilnosti dobija se široko rasprostranjena ko- munikacija za sve korisnike, bogat korisnički interfejs, kao i prepozna- vanje korisnika, odnosno profila. Cloud postaje dostupan i siguran, a više korisnika može da radi istovre- meno koristeći istu bazu podataka. Time se dobija daljinsko upravljanje objektima i imovinom, bez obzira na trenutnu lokaciju stručnjaka. Nove funkcionalnosti analitike uključuju optimizaciju veštačke inteligencije i performansi na svim nivoima kom- panije. 4.0 Specijalno izdanje :: Industrija 4 . 0