GM Business & Lifestyle - Specijalno izdanje Industrija 4.0 Specijalno izdanje Industrija 4.0 - Page 58

resurse na “ivici“. Edge implemen- tacija uvodi jedinstvene izazove koji se razlikuju od onih u klasičnim data centrima, jer su često udaljeni i bez podrške lokalnog IT osoblja. To znači da zahtevaju drugačiju strate- giju u odnosu na onu kod kon- vencionalnih data centara, s obzi- rom da je njihov životni ciklus duži i da moraju da budu jednostavni za upravljan je, obezbeđivanje i im- plementaciju. Osnovne karakteri- stike rešenja kompanije Schneider Electric omogućavaju: • Stalnu povezanost - podaci i alarmi u realnom vremenu, na koris- nikovoj aplikaciji; • Stručni nadzor podataka data centra 24/7 - daljinsko rešavanje problema, unapređenje vremena popravke i dostupnosti; • Uvid u to koliko dobro radi data centar - preporuke i inteligen- Specijalno izdanje :: Industrija 4 . 0 cija vođena podacima data centra. Schneider Electric je istakao pet okruženja na koja Edge implemen- tacija ima uticaja, kao i kompanijske mogućnosti i infrastrukturu dizajni- ranu da ih podrži: • Regionalna kolokacija/telco data centri gde korisnička upotreba sadržaja za široku propusnu moć i aplikacija osetljivih na odziv pokreće