GM Business & Lifestyle - Specijalno izdanje Industrija 4.0 Specijalno izdanje Industrija 4.0 - Page 55

s obzirom na to da će do 2020. go- dine novih 50 milijardi uređaja biti povezano, a treći je industrijalizacija, jer su predviđanja da će se do 2050. emisija CO 2 udvostručiti. Jedno od globalnih istraživanja Schneider Electrica pokazuje da se čak 40 odsto svetske energije potroši u zgradama, dok čak 75 odsto troškova zgrade odlazi na njeno održavanje i operativne troškove. Ujedno, čak 30 odsto energije utrošene u zgrada- ma je protraćeno zbog neefikasnog korišćenja sistema upravljanja zgra- dama. Deo uzroka za ovakvo rasipa- nje energije leži i u činjenici da samo petina menadžera ovih objekata koristi raspoložive kapacitete sistema za upra- vljanje zgradama. Schneider Electricov koncept IoT-a Takođe, globalno istraživanje koje je Schneider Electric sproveo pokazalo je da ovakvo neefikasno korišćenje energije može biti prevaziđeno primenom pametnih tehnologi- ja i IoT-a, čime dolazi do značajnih ušteda kroz automatizaciju. IoT tehnologija može pomoći zemlja- ma i njihovim ekonomijama da od- govore na najveće izazove sa kojima se suočava naša planeta, uključujući globalno zagrevanje, nestašicu vode i zagađenje. Schneider Electricova vizija koncepta IoT-a zasniva se na najmanjoj mogućoj emisiji CO 2 za upravljanje imovinom i poslova- njem, na bezbednom, sigurnom i efikasnom poslovanju, kao i na optimalnom i dugotrajnom radu uređaja, a automatizacija u zgra- dama i industriji može dovesti do ušteda od čak 63 odsto. Rešenja kompanije Schneider Electric koristi najefikasnija poslov- na zgrada na svetu – Deloitteova zgrada u Amsterdamu – The Edge. Zgrada ima sunčane panele, većina potrošača je povezana putem IoT-a, na nekoliko senzora i platformu za analizu svih podataka. Zahvaljujući EcoStruxure platformi, zgrada proiz- vede 102 odsto sopstvenih zahteva za energijom, odnosno sama pokri- va svoju potrošnju i stvara još 2 odsto viška energije koji predaje u distribu- tivni sistem. Odličnu referencu Schneider Ele- ctricove inovativnosti predstavlja sedište kompanije u Parizu, zgrada Le Hive, koja je inače i prva zgra- da na svetu koja poseduje sertifikat ISO-50001 za upravljanje energets- kom efikasnošću. Sertifikacija ISO 50001 ostvarena je zahvaljujući in- terno razvijenim energetski efikas- nim rešenjima – poput obnovljivih izvora energije, osvetljenju, ener- getskom nadzoru i kontroli, bezbe- dnoj distribuciji struje i naprednoj bezbednosti. Rezultat primenjenih rešenja je smanjenje potrošnje ener- gije i do 75 odsto. 4.0 ISpecijalno izdanje :: Industrija 4 . 0