GM Business & Lifestyle - Specijalno izdanje Industrija 4.0 Specijalno izdanje Industrija 4.0 - Page 54

Schneider Electric EcoStruxure platforma Brzina prilagođavanja na nove tehnologije i njihova primena u poslovnim procesima kompanijama donosi konkurentnu prednost i inovaciju koja je, danas, ključna za poslovni uspeh. Jasno je da motivi digitalizacije sistema i procesa neke kompanije mogu biti bitno različiti, a iz tog razloga kompanija Schneider Electric, svetski lider u upravljanju električnom energijom i u automatizaciji, predstavila je sveobuhvatno rešenje koje istovremeno pruža potpunu informatičku bezbednost i kompletnu analitiku i izveštavanje na svim nivoima. Radi se o IOT baziranoj platformi EcoStruxure koja služi kao osnova za upravljanje, vođenje, automatizaciju i optimizaciju sistema ili lokalno ili u "cloudu". E coStruxure platforma ob- jedinjuje tri glavna segme- nta : 1. Povezani proizvo- di (oprema) - kroz povezivanje i IoT/ IIoT moguće je prikupljati velike ko- ličine podataka ("big data") iz samih proizvodnih procesa; 2. Vrhunska kontrola i upravljanje - upravlja- nje procesima i potrošnja energena- ta; 3. Analitika - kroz fiksna, mobil- na ili "cloud" rešenja. EcoStruxure Specijalno izdanje :: Industrija 4 . 0 omogućava sveobuhvatan pristup rešavanju problema konkurentnos- ti i povećanju kvaliteta kako u proiz- vodnji i infrastrukturi tako i u ko- mercijalnim i uslužnim delatnosti- ma poput hotelijerstva ili vođenja poslovnih zgrada. Ovaj pristup u Schneider Electricu razvijen je kroz šest tehnoloških celina za četiri seg- menta tržišta: zgradarstvo, data cen- tri, industrija i infrastruktura. Izazovi Potrošnja energije u stalnom je porastu, a predviđanja govore da će se u sledećih 40 godina udvostručiti. Tri su velika izazova sa kojima se već sada susrećemo. Prvi je urbanizaci- ja, jer će do 2050. u gradovima živeti dodatnih 2,5 milijardi ljudi, što će biti opterećenje za infrastrukturu i javne službe. Drugi je digitalizacija,