GM Business & Lifestyle - Specijalno izdanje Industrija 4.0 Specijalno izdanje Industrija 4.0 - Page 46

vljanje nesavršenosti u podacima, kao i primena etike na interpretaciju podataka samo su neki od primera gde mašine ne mogu u potpunosti da zamene čoveka. Specijalno izdanje :: Industrija 4 . 0 Ovom simbiozom stvaraju se nove pri- like, kao što su mogućnost da imamo napredno razumevanje biznisa u real- nom vremenu, veća sposobnost da is- probamo nove ideje i hipoteze i dosta preciznije predviđanje bazirano na po- dacima i uslovima koji se brzo menjaju. Veštačka inteligencija i machine learning rešenja su bazirana na al- goritmima koji mogu da uče iz poda-