GM Business & Lifestyle - Specijalno izdanje Industrija 4.0 Specijalno izdanje Industrija 4.0 - Page 42

Usvajanjem naprednih tehnologi- ja fabrika budućnosti takođe posta- je više usredsređena na ljude, omo- gućavajući lakšu razmenu znanja preko platformi. Tehnologije robo- tike omogućavaju radnicima i maši- nama da sarađuju na procesima koji uključuju i zadatke koji se ponavljaju i kompleksno donošenje odluka. Pokretani naprednim mogućno- stima industrijskog IoT-a, mešovitom realnošću, aditivnom proizvodnjom i analizom podataka, proizvođači mogu da se fokusiraju na lokalne inicijative koje pokreću povećanje efikasnosti i personalizaciju u proizvodnji. Specijalno izdanje :: Industrija 4 . 0 Kako Microsoft otključava fabriku budućnosti Implementacija fabrike budu- ćnosti zahteva tehnologije za podr- šku besprekorne integracije kroz čitave fabričke proizvodne mreže ili ekosisteme proizvodnje. U prošlosti industrijska automatizacija je bila pokretana “podesi i zaboravi” men- talitetom. Danas tehnologija menja ovaj način razmišljanja. Bez obzira da li gradite od temelja ili transformišete postojeću infrastruk- turu, povezanost i interoperabilnost su najvažniji za uspeh. Svet različitih protokola i sistema postaje siner- getska hiperkonektovana mreža, uz machine-to-machine komunikaciju koja postaje machine-to-machine- to-people komunikacija. Microsoft vam pomaže da postignete prodor- nu produktivnost sa inteligentnom, mešovitom realnošću i kognitivnim servisima povezujući čoveka, mašinu i AI. Dvadesetogodišnji sistemi auto- matizacije omogućeni IoT tehnologi- jom pružaju neviđene uvide o funk- cionisanju, produktivnosti i zdravlju. Microsoftove investicije u tehnologi- je kao što je OPC-UA оmogućavaju