GM Business & Lifestyle - Specijalno izdanje Industrija 4.0 Specijalno izdanje Industrija 4.0 - Page 34

mogućeg prekoračenja, najčešće donosi velike finansijske uštede za kompaniju. Recimo, u IT svetu, napraviti nešto pre roka i izbaciti to na tržište (App store npr.) može napraviti pravu razliku. Ko je zapravo Projektni menadžer u ovom sistemu? /Projektni menadžer je osoba koja, sama ili sa timom, u- pravlja kompletnim projektom. Zadužena je za kreiranje projektnog plana, za definisanje projekta i sveobuhvatno praćenje i kontrolu izvršenja/. Zajedno sa Product Managerom i stakeholderima učestvuje u usmeravanju projektnog tima, definisanju ciljeva, komunikaciji i koordinisanju između svih delova tima ili outsourcing kompanija, ma gde se svi oni nalazili. Tu je da dodatno pojasni svaki zadatak u okviru projekta i pomogne onima koji ga izvršavaju. Pre svega, projektni menadžer treba da radi na tome da se projekat završi, odnosno da se izvedu sve potrebne aktivnosti u skladu sa planom. U praksi znamo da to najčešće nije lako – deo razvoja kasni, drugi deo razvoja (ili tim) čeka, eksterna kompanija ne dostavlja potrebne podatke, problem sa bazom, dizajn ne odgovara, promene od top menadžmenta... Neko mora da se pobrine da se svi ovi detalji uklope u savršenu celinu. Projektni menadžer treba da radi na povezivanju i koordinaciji svih učesnika u projektu. On treba da radi na povezivanju i rešavanju odnosa između investitora i “izvođača”, zatim između pojedinih izvođača i podizvođača, između članova projektnog tima itd. Često možemo videti situaciju da različiti timovi u toku realizacije projekta imaju različite podciljeve i poglede na projekat. Projektni menadžer treba da ujedini timove, da im predstavi sve delove i veze na projektu kako bi svi imali uvid u to šta se radi i čemu se teži. Neophodno je da projektni menadžer radi na povezivanju i održanju tehnologije i projektovanog kvaliteta, odnosno na održanju nivoa svih karakteristika projekta. S jedne strane mora i da se pobrine da outsource kompanije ne idu ispod projektovanog nivoa radi smanjenja troškova, a takođe mora da obuzda zahteve investitora za unapređenjem aplikacije/softvera, bez povećanja budžeta. Često možemo videti i haotičnu situaciju, kada su u pitanju IT projekti, da se, bez projektnog menadžera, timovi “vode sami”, što dovodi do frustracije među programerima. Ponekad se traži i međurešenje, pa tako možemo videti i neke od senior programera na ovoj poziciji. To se najčešće pokaže kao loš izbor, pre svega jer često programeri nemaju dovoljno znanja iz projektnog menadžmenta, a sa druge strane lišeni su mogućnosti da se u potpunosti posvete onome što rade najbolje. Stvaranje i edukacija projektnih menadžera Na osnovu svega izloženog može se konstatovati da efikasnog upravljanja IT, ili bilo kojim drugim, projektom, nema bez obrazovanih i kompetentnih projektnih menadžera. Zato, njihovoj edukaciji i stvaranju, koji predstavljaju najtraženiju menadžersku profesiju u svetu, treba posvetiti dužnu pažnju. Upravo sa ovim ciljem osnovan je Fakultet za projektni i inovacioni menadžment (PM College) Beograd. Osnovao ga je i vodi prof. dr Petar Jovanović, dugogodišnji dekan FON-a. Fakultet, kao jedini u regionu, ima akreditovane osnovne, master Specijalno izdanje :: Industrija 4.0 mogućeg prekoračenja, najčešće donosi velike finansijske uštede za kompaniju. Recimo, u IT svetu, napraviti nešto pre roka i izbaciti to na tržište (App store npr.) može napraviti pravu razliku. Ko je zapravo Projektni menadžer u ovom sistemu? /Projektni menadžer je oso- ba koja, sama ili sa timom, u- pravlja kompletnim projektom. Zadužena je za kreiranje projekt- nog plana, za definisanje projekta i sveobuhvatno praćenje i kontro- lu izvršenja/. Zajedno sa Product Managerom i stakeholderima uče- stvuje u usmeravanju projektnog tima, definisanju ciljeva, komuni- kaciji i koordinisanju između svih delova tima ili outsourcin )͔٤饱Q)ѹ͹م酑х)ԁ٥ԁɽф)مԸ)Aɔٕɽѹ)ɕɅѽ͔ɽ)͹͔ٕԁٔ)ɕѥٹѤԁͭԁ̈́)TɅͤ鹅Ѽ5)LɅٽ͹Դ)Ʌٽѥ5ѕȴ)хٱɕ)ѭɽ̈́齴酩)مɄɽѽ)ф9Ʉ͔)ɥ͔٤٤хխ)ͅԁԸ)AɽѹȁɕɅ)ٕمԁɑ٥)5͹ԁɽԸ=ɕɅ)ٕمԁɗمԁ)̈́鵗EԁٕѥѽɄqٿE5t)ѥ鵗EԁٿE5)M鑅%ɥЀ)ٿE5鵗Eԃ5لɼ)ѹѥѐ+1Ѽ٥ѤͥՅ)Ʌ鱧5Ѥѥ٤ԁѽԁɕ配)ɽфԁɅ鱧5єٔ)ɽиAɽѹ)ȁɕթѥٔ)ɕх٤ٕٔٔ锁)ɽԁ٤٥ԁѼ+ф͔Ʌ5ԁ͔ї9)ɽѹȁɅ)ٕمԁԁѕ)ɽѽممѕф͹)ԁٽ٥ɅѕɥѤ)ɽфLɅɄ)͔ɥͽɍ)ԁɽѽمٽ)Ʌ͵ɿلхE)Ʉ鑄酡ѕٕٔѥѽɄ)鄁չɗEͽٕɄ)ٗՓф+1Ѽ٥Ѥѧ5)ͥՅ԰ԁԁхԁ%Pɽ)Ѥ͔ɽѹɄ)ѥ٤qٽͅtѼٽ)ɅEԁɽɅɥA)͔ɇEɗф)٥Ѥ͕)ɽɅɄٽ饍Q͔)5鉽Ȱɔ)ٕȃ5ѼɽɅɤ)ԁٽ鹅ɽѹ)ф̈́՝Ʌ)ԁѤ͔ԁԴ)ѤٕєѼɅ))MمɅխ)ɽѹɄ)9͹ԁٕ鱿)͔хѽمѤ͹Ʌٱ)%P՝ɽ)ѽ聽Ʌم)ѕѹɽѹɄ)iѼٽխمɄ)԰ɕхٱԁɇ)ͭԁɽͥԁԁٕ԰ɕ)ٕѥѤԁԸ)UɅټ̈́٥͹م)ձѕЁ鄁ɽѹم)ЀA4 )Ʌ=͹مٽɽȁA)хȁ)م٧՝)=8ձѕаԁɕ԰)ɕѽم͹ٹѕ