GM Business & Lifestyle - Specijalno izdanje Industrija 4.0 Specijalno izdanje Industrija 4.0 - Page 27

ioTrust: novi poslovni model i smanjenje troškova IoT zahteva sigurnost. PreuzmiteTrust Whitepaper ako želite da saznate kako uspostavljanje identiteta od poverenja u povezanom ekosistemu može poboljšati rezultate vašeg preduzeća. taj broj u 2018. godini narasti na 2 biliona dolara. Uz to, ne smemo prevideti statistiku koja svedoči i ukazuje da je od 5.000 najvećih preduzeća u svetu 85% uvelo IoT ili planira da ga uvede, dok samo 10% tih preduzeća već unapred zna kako će se zaštiti od hekera. Smanjenje rizika počinje sigurnošću na osnovu identiteta Da bismo obezbedili siguran ekosistem, uređajima kojima ne verujemo moramo uspostaviti sistem poverenja na osnovu identiteta od poverenja. U idealnom svetu ti uređaji bi morali biti bezbedno autentifikovani i kontrolisani politikama upravljane autorizacije. Takođe bi bilo potrebno da je uspostavljena sigurna komunikacija i da su podaci bezbedno pohranjeni na IoT uređajima. Identitete uređaja treba upravljati kad se pomeraju preko svojih lanaca dobave i radnih životnih ciklusa. No, treba znati da IoT uređaji mogu imati dug životni vek. Ako uzmemo, na primer, automobilsku industriju, to može biti od 10 do 15 godina. Neke mašine u proizvodnji mogu imati životni vek i od 20 do 30 godina. Tako, za neke IoT uređaje dugog životnog veka moramo razmisliti o povremenom obnavljanju identiteta i o posledicama otkazivanja identiteta. Naime, ako bi bila potrebna fizička zamena uređaja za koji se pretpostavlja da ima ugrožen identitet, to bi moglo značiti skup ispad proizvodnje. Zato je od posebne važnosti da imamo mogućnost obnavljanja identiteta bez prouzrokovanja zastoja procesa. Upravljanje identiteta omogućava siguran ekosistem i garantuje fleksibilnost koja odgovara zahtevima pouzdanih operacija. Implementacija ioTrust Prilagodiva dostava od ključnog je značaja za vaš IoT. ioTrust je sposoban da deluje u oblaku kao i lokalno. Rad u oblaku omogućava vam da brzo i ekonomično implementirate IoT rešenja u svoju okolinu. Pošto se vaš ekosistem IoT širi, sigurnosno rešenje ioTrust omogućava da po potrebi preklapate između rešenja u oblaku i lokalnog rešenja. ioTrust rešenje je usredsređeno na to da vam pomogne u vašem poslovnom cilju, pa svoja IoT rešenja možete brže plasirati na tržište, te njima brzo komunicirati. Ostvarite svoju viziju povezanog ekosistema Tražite merljivu prednost kad u- vodite svoje IoT strategije i gradite svoje digitalno preduzeće? Još danas preuzmite ioTrust eBook ako želite da saznate na koji način vam naša rešenja daju konkurentsku prednost na onim poljima gde je to najvažnije. 4.0 ISpecijalno izdanje :: Industrija 4.0 ioTrust: novi poslovni model i smanjenje troškova IoT zahteva sigurnost. Preuzmi- teTrust Whitepaper ako želite da saznate kako uspostavljanje iden- titeta od poverenja u povezanom ekosistemu može poboljšati rezul- tate vašeg preduzeća. taj broj u 2018. godini narasti na 2 bi- liona dolara. Uz to, ne smemo previde- ti statistiku koja svedoči i ukazuje da je od 5.000 najvećih preduzeća u svetu 85% uvelo IoT ili planira da ga uvede, dok samo 10% tih preduzeća već una- pred zna kako će se zaštiti od hekera. Smanjenje rizika počinje sigurnošću na osnovu identiteta Da bismo obezbedili siguran eko- sistem, uređajima kojima ne veru- jemo moramo uspostaviti sistem poverenja na osnovu identite- ta od poverenja. U idealnom sve- tu ti uređaji bi morali biti bezbed- no autentifikovani i kontrolisani politikama upravljane autorizacije. Takođe bi bilo potrebno da je us- postavljena sigurna komunikacija i da su podaci bezbedno pohranjeni na IoT uređajima. Identitete uređaja treba upravljati kad se pomeraju preko svojih lanaca dobave i radnih životnih ciklusa. No, treba znati da IoT uređaji mogu imati dug životni vek. Ako uzmemo, na primer, au- tomobilsku industriju, to može biti od 10 do 15 godina. Neke mašine u proizvodnji mogu imati životni vek i od 20 do 30 godina. Tako, za neke IoT uređaje dugog životnog veka mora- mo razmisliti o povremenom obnav- ljanju identiteta i o posledicama otka- zivanja identiteta. Naime, ako bi bila potrebna fizička zamena uređaja za koji se pretpostavlja da ima ugrožen identitet, to bi moglo značiti skup ispad proizvodnje. Zato je od posebne važnosti da imamo mogućnost ob- navljanja identiteta bez prouzrokova- nja zastoja procesa. Upravljanje iden- titeta omogućava siguran ekosistem i garantuje fleksibilnost koja odgovara zahtevima pouzdanih operacija. Implementacija ioTrust Prilagodiva dostava od ključnog je značaja za vaš IoT. ioTrust je sposo- ban da deluje u oblaku kao i lokal- no. Rad u oblaku omogućava vam da brzo i ekonomično implementirate IoT rešenja u svoju okolinu. Pošto se vaš ekosistem IoT širi, sigurnosno rešenje ioTrust omogućava da po potrebi preklapate između rešenja u obl )ɗQЁɗ)ɕɗEѼم)ԁهͱٹ԰ٽ%P)ɗєͥɅѤє)є鼁չɅѤ)=مɥєٽԁ٥饩ԁٕ酹)ͥѕ)QɇєɱԁɕЁԴ)ٽєٽ%PɅѕɅє)ٽхɕ))́ɕ鵥єQЁ +єͅ鹅є5م)ɗԁɕͭԁɔ)ЁѼ)ه(и)%M鑅%ɥЀ