GM Business & Lifestyle - Specijalno izdanje Industrija 4.0 Specijalno izdanje Industrija 4.0 - Page 17

dve akreditacije u okviru projekta, što potvrđuje da su uspešno ispunili poseban strogi kriterijum za pomaganje u zaštiti informacija i IT sistema od sajber pretnji. Oba njihova interna procesa i njihov servis za prevenciju pretnji baziran na cloudu Check Point Capsule Cloud ispunjavaju osnovne i napredne kriterijume koji su nužni za prevenciju sajber napada. Postavljanje standarda Priznanja jemče da nijedno Check Point rešenje nije ranjivo od uobičajenih pretnji baziranih na internetu, nudeći pouzdanu zaštitu podataka i intelektualne svojine organizacije. Akreditacije doprinose njihovoj posvećenosti pravljenju interneta bezbednijim mestom, istovremeno serifikujući njihove vlastite interne procese i one njihovih rešenja, koja prevazilaze nezavisne bezbednosne standarde. Dobijanje sertifikacija je dodatni dokaz da su, kroz Check Point Infinity, njihovi korisnici uvek korak ispred okruženja pretnji, ostvarujući korist od iste tehnologije koju oni koriste unutar svojih mreža. “Check Point je postavio standard koji sada drugi mogu da slede, idući daleko izvan ostvarivanja neophodnog”, zapazila je Joanne Austin, koja je vodila procenu Check Pointa, dok je David Quarrey, britanski ambasador u Izraelu, komentarisao: “Dodeljivanje ovog britanskog priznanja Check Pointu danas za mene je trenutak izuzetnog zadovoljstva. Videti da je priznanje internacionalno dodeljeno izuzetno je retko.” 4.0 ISpecijalno izdanje :: Industrija 4.0 dve akreditacije u okviru projekta, što potvrđuje da su uspešno ispuni- li poseban strogi kriterijum za po- maganje u zaštiti informacija i IT sistema od sajber pretnji. Oba njiho- va interna procesa i njihov servis za prevenciju pretnji baziran na clou- du Check Point Capsule Cloud ispu- Point rešenje nije ranjivo od uo- bičajenih pretnji baziranih na inter- netu, nudeći pouzdanu zaštitu po- dataka i intelektualne svojine or- ganizacije. Akreditacije doprinose njihovoj posvećenosti pravljenju in- terneta bezbednijim mestom, is- tovremeno serifikujući njihove vla- tehnologije ko R&7FRVWF 7f&\[( 6V6BR7Ff7FЦF&B6FG'VvwRF6VFRG\HvFVf7Gf&fЦVF~( RPW7FRfF&6VR6V6FFRFfBV'&W'&ЦfR6fR&VFR&FW&ЦVR7R\[&WfV6R6Ц&W"F7FFRFW&R&6W6RR榖f&\ZV&WfRWf6P&W&VF6R7FF&FRF&P6W'Ff6RFFFFF7R&6V6BfG榖fЧ&66WfV&7&VB'\[V&WF榒7Gf'V\Hv&7BB7FRF6&6F"R&VRVЧF&6( FFVƦfRfr'&FЧ6r&6V6GRF0VRRG&VWFWWFrFЧfƧ7GffFWFFR&RЧFW&6FFVƦVWWFP&WF( B7FfƦR7FF&F&VHRF斦VF6V67V6FRGW7G&B