GM Business & Lifestyle - Specijalno izdanje Industrija 4.0 Specijalno izdanje Industrija 4.0 - Page 15

udobnost, brzinu i pružanje uslu- ga u pravo vreme. Kako pomenu- to istraživanje pokazuje, ako njihova banka ne može da ponudi ono što im treba, ponudiće neki drugi provaj- der – telekomi, fintech kompani- je, digitalne banke, itd. Zadržavanje i privlačenje korisnika postalo je teže nego ikada. Komunikacija sa digitalnim korisnicima Očekivanja od digitalnog bankarstva Odnosi između banaka i korisnika prolaze kroz transformaciju. Korisnici očekuju obavljanje bankarskih poslo- va na pojednostavljen i personalizo- van način, sa interakcijom koja im je prilagođena i koja ne narušava nji- hov svakodnevni život, kada i kako oni žele. Dakle, digitalno bankarstvo treba da bude agilno i inkorporirano u sva- ki pojedinačni aspekt življenja u digi- talnoj eri. tradicionalnih, zastarelih okvira u smislu tehnoloških platformi. Prema istraživanju, tri glavna tehnološka pri- oriteta vezana za angažovanje klijena- ta uključuju integraciju sistema, razvoj front-end aplikacija i mapiranje proce- sa. Partneri u digitalnoj transformaciji Lojalnost klijenata novog profila i dalje se može postići korišćenjem različitih sredstava – raznovrsnim tipovima komunikacije kroz digi- talne kanale (customer engagement). Mogućnosti se kreću od digitalnih sa- vetnika, preko ponuda kroz društvene mreže do gejmifikacije. Mobilno ban- karstvo je preko potrebno, ali se i Da bi se ovaj proces izvršio na pravi način, ili, bolje reći, da bi se uopšte izvršio, važno je primeni- ti odgovarajuće tehnologije. Pored Banka budućnosti je postala real- nost. Život u vremenu kada će se digitalizovati sve što se može digi- talizovati znači prilagođavanje novim korisničkim zahtevima i traži blisku saradnju banaka i IT provajdera. Asseco SEE, kao pouzdani oslonac u ovom procesu, nudi ne samo rešenja i servise, već i smernice i pomoć na putu digitalne transformacije. U prilog tome govore i brojni projekti, kao što ono može unaprediti do novog nivoa postizanja konzistentnog iskustva kroz sve kanale – omnichannel banking. podrške interneta stvari (IoT), novih veština u oblasti data mining, takođe je potrebno finansijsko razdvajanje od su uspešno uvođenje prve digitalne banke, Telenor banke, a zatim i nove digitalne banke, mts Banke. 4.0 Tehnologije za digitalnu transformaciju Za najnovije informacije o trendovima u digitalnom bankarstvu, izazovima i iskustvima na polju digitalne transformacije, najavljenim regulativama i vebinarima, pratite blog kompanije Asseco SEE: Digital Edge. ISpecijalno izdanje :: Industrija 4 . 0