GM Business & Lifestyle - Specijalno izdanje Industrija 4.0 Specijalno izdanje Industrija 4.0 - Page 13

3. Promena vezana za pristrasnosti Efekat bandvagona Ljudi rade nešto primarno zato što drugi ljudi to rade, bez obzira na svoja lična uverenja, koja mogu ignorisati ili zanemariti Pristrasnost saglasnosti Tendencija ponašanja poput onih u okruženju umesto da se koristi sopstveni sud Treći skup pristrasnosti se odno- si na društveni uticaj koji obezbeđuje sigurnost za pojedince unutar grupe. “Efekat bandvagona” podrazumeva da imamo sklonost da verujemo i radimo kao drugi. Slično tome, “pristrasnost saglasnosti” podrazumeva usvaja- nje grupnog razmišljanja i ponašanja. Ove pristrasnosti su povezane sa ide- jom “bezbednosti u mnoštvu”. Stoga pojedinci slušaju postojeće ideje/prin- cipe koje je formirala zajednica, ume- sto da usvajaju promenu ranije (ili da je iniciraju). U poslovnom kontekstu, ako je odluka doneta od strane neza- visnog pojedinca, u slučaju neuspeha – sva krivica bi bila na toj pojedinačnoj osobi. Međutim, ako je odluka done- ta grupnim koncenzusom, u slučaju neuspeha niko neće biti okrivljen. Prema tome, usklađenost sa grupom stvara snažan osećaj sigurnosti za sve pojedince, ali rezultira opredeljivanjem za status quo. Mada pojedinci i kompanije vrlo često govore o potrebi da se odbaci status quo, prihvate promene, prekine rutina i iskoriste nove mogućnosti, stvarnost je nešto drugačija. Društva, sistemi, religije i organizacije su za- snovani na strukturi, setu principa, pravilima i rutinama – koji su ojačani našim pristrasnostima koje su u vezi sa obradom i odabirom informaci- ja i društvenim uticajima. Zajedno, ove sile stvaraju snažnu preferenci- ju za status quo nasuprot mogućnosti promene. Promena na koju smo mi navikli je promena kroz spor proces evolucije (pre nego brzi proces dis- rupcije). 4.0 Specijalno izdanje :: Industrija 4 . 0