GM Business & Lifestyle - Specijalno izdanje Industrija 4.0 Specijalno izdanje Industrija 4.0 - Page 12

2. Promena koja je povezana sa pristrasnostima Potvrđivanje pristrasnosti Tendencija da se traže ili interpretiraju informacije na način koji potvrđuje nečije predrasude i odbacuju ili ignorišu informacije koje pobijaju nečija uverenja Nepovratni troškovi Precenjivanje troškova koji su već nastali i ne mogu se povratiti, ali se još uvek percipiraju kao relevantni Efekat usidrenja Ljudska tendencija da se previše oslanja ili “usidri” na jednu karakteristiku ili deo informacije kada se donose odluke Drugi set pristrasnosti ukazuje na sklonost pojedinaca da teže i prece- njuju informacije koje služe da održe status quo. U tom smislu mi smo po- Specijalno izdanje :: Industrija 4 . 0 dložni potvrđivanju pristrasnosti, što nas dovodi do zanemarivanja infor- macija koje potencijalno imaju moć da promene naš postojeći pogled na svet. Nepovratni troškovi povlače za so- bom našu nespremnost da se odre- knemo opcije u koju smo već uložili vreme/resurse – tako favorizujući sta- tus quo. Na kraju, “efekat usidrenja” ukazu- je na našu sklonost da sve poredimo sa utvrđenim kome smo bili izloženi – time čineći status quo omiljenom po- drazumevanom opcijom.