GM Business & Lifestyle #113 GM 113 PDF - Page 56

Nina Kovačević nina.kovacevic@gmbusiness.biz M ajorka je u potpunosti podređena turizmu. Pr- vobitno je ljubazno ugo- šćavala učene ljude i umetnike iz različitih krajeva, da bi pedesetih i šezdesetih godina prošlog veka do- živela pravi turistički procvat, te su se xxx počevši od tada pa sve do današnjih dana na ovom ostrvu razvijali različiti vidovi turizma – od masovnog do eli- tnog, biciklističkog, nautičkog, odr- živog. Iako ovo ostrvo na godišnjem nivou poseti izuzetno veliki broj tu- rista, posebno leti, turizam još uvek nije drastično izmenio autentičnost ambijenta, a kulturni uticaji svih onih naroda koji su ovde boravili su i danas vidljivi. Svakako da je morska obala sa prelepim uvalama i plažama glavni faktor privlačenja turista (takozvani sea and sun turistički koncept), al E)ѽɥչթԁɥѧ5)Ցԁԁمٽ͹͕)԰ɽձɹ鹅ѽѤ)ͭѥٹѤɅ鱧5є)хѤѥمͭ)مɽѹɄ)٥ѧ5ɥ酴ٕɽمх)ɽ٥խ鹥Ѥɕ)ɥѧ5ɽلɄ͕)ԁɅԁA)TхɽԁA)A5ɭA5)ɍ5Ʌ͵ѕԁԴ)ԁٗل