GM Business & Lifestyle #106 - Page 6

Sadržaj Edukacija • Prokletstvo uspeha – zašto kompanije propadaju? Piše: Filip Vrhovnik Literatura • Participativno upravljanje – Adižesov srednji put Piše: Boris Vukić Bilans stanja, uspeha, gotovine… • „Baba“ na pijaci Piše: dr Zvezdan Horvat Istraživanje • Evropljani finansijski odsečeni od društva MasterCard Porodične kompanije • Jedan list papira Piše: Boris Vukić MasterIndex istraživanje • Bolje cene i šira ponuda stimulišu e-trgovinu MasterCard