GM Business & Lifestyle #106 - Page 42

Ljubljanice koji vodi ka Prešernovom trgu, centralnoj tački grada na kome se nalazi spomenik posvećen velikanu slovenačke književnosti, kao i prelepa barokna Franjevačka crkva. Zanimljivost vezana za nastanak ove ljubljanske atrakcije je ta da je u početku postojao samo središnji deo mosta koji je bio namenjen isključivo kretanju vozila, da bi se vremenom sa povećanjem broja ljudi, javila i potreba da se most proširi sa dve strane. Tako xxx