GM Business & Lifestyle #106 - Page 39

oblasti digitalizacije i digitalne transformacije privrede, javne uprave i društva. Ovakvim fokusom se pruža orijentacija na sve donosioce odluka u procesu oblikovanja digitalnih preduzeća, odnosno digitalne javne uprave. Poslovne šanse u četvrtoj industrijskoj revoluciji Frese navodi da predoslov za uspeh u digitalnoj ekonomiji čine kreativnost i otvorenost za promene koje nosi novi preduzetnički duh. „Ali takođe se radi i o veštinama i kvalifikacijama koje će pokretati rad u četvrtoj industrijskoj revoluciji – Industry 4.0. Moramo da zaista doživimo interakciju novih tehnologija kako bismo prepoznali i iskoristili poslovne i društvene šanse koje se otvaraju“, kaže on. CeBIT 2017 će u martu predstaviti nove tehnologije sa akcentom na mogućnosti primene, a posebno će se istaći novi poslovni modeli koje pokreću podaci i lanci vrednosti. Posebne zanimljivosti će biti predstavljene u okviru virtuelnog vodiča “discover d!conomy” (otkrijte digitalnu ekonomiju), koji je imao svoju premijeru 2016. Ova tura pruža platformu za povezivanje aktera iz politike, privrede i društvenog života, ali i za kontroverznu diskusiju vodećih svetskih vizionara, top menadžera i kreativnih mislilaca o primeni standarda i uspostavljanju pravnog regulatornog okvira. „Digitalizacija nije stanje niti proces koji se u nekom trenutku završava”, objašnjava predsednik nemačkog IT udruženja BITKOM Bernhard Rohleder, ističući da je CeBIT idealno mesto za neophodno umrežavanje i razmenu mišljenja između globalnih igrača, malih i srednjih preduzeća i startapa, čime se stvara most između korisnika i dobavljača digitalnih rešenja, kao i da je on platforma za 7\ZF6G&V&Fr\IPfF&VHֶR6Vr7fWFࠤ( 2VƦ'FW ( BfvFZP'FW'6RVƦR6HVVVF'\[FFFRV6RR&f7PVVRfF\HvFV6शF6R&FFvFƗ66G'\ZGfFV7G&&fVGf&VfFfH֖&֜ZƦWg&[RBF\H֒6P&fRf&VFf&7GW6RGf&VH֖&VwVPFVvRFV6P'\[^( fVRg&W6Rࠧ