GM Business & Lifestyle #106 - Page 37

branši, a to uključuje i interfejs između čoveka i tehnologije. Rađaju se novi poslovni modeli i oblici poslovanja. Izborom vodeće teme sajma „d!conomy – no limits” sajam CeBIT će, kao vodeća svetska izložba za digitalizaciju privrede, javne uprave i društva, staviti fokus na mogućnosti koje pruža digitalna transformacija. „Ključna tema ’d!conomy – no limits’ predstavlja šanse za privredu koje su se stvorile kroz digitalizaciju i nove tehnologije“, kaže i Oliver Frese, predsednik upravno odbora Deutsche Messe AG u Hanoveru. „Tema sajma za 2017. je odabrana da bi se dodatno istakao način na koji se menjaju granice između čoveka i mašine, kao i između stvarnog i virtuelnog sveta. Čovek, kao stvaralac digitalnog doba, ne bi trebalo da se ograničava u svojim razmišljanjima, već da otvorenog uma proceni mogućnosti koje se stvaraju i preuzme aktivnu ulogu u oblikovanju ove tranzicije.“ Tehnologije digitalnog doba Digitalnu transformaciju ubrzavaju nove tehnologije i prilike koje pružaju veštačka inteligencija, virtualna i izmenjena stvarnost (augmented reality), autonomni sistemi, 3D štampa, humanoidni uslužni roboti, dronovi. Zahvaljujući „internetu stvari“ (Internet of Things, IoT) svakodnevno se povećava broj scenarija njihove