GM Business & Lifestyle #106 - Page 36

CeBIT 2017 “d!conomy – no limits” Digitalizacija menja privredu i društvo na dublji način nego bilo koji drugi tehnološki napredak u istoriji. Kombinacijom pojedinih digitalnih tehnologija daje se impuls inovativnosti i disruptivnosti koji do sada nije viđen. Dinamiku ovih promena posebno jasnom čine novi oblici interakcije čoveka i mašine, kao i preklapanje virtuelne stvarnosti i realnog života. Upravo je digitalna transformacija centralna tema sajma CeBIT 2017 u Hanoveru, koji je press konferencijom za Evropu održanoj u Ljubljani 21. novembra, i zvanično najavljen. Priprema: Redakcija redakcija@gmbusiness.biz U ticaj digitalne transformacije se može osetiti na svakom koraku. Naročito je evidentan u privredi gde se tradicionalni procesi, etablirane strukture i postojeće granice između privrednih grana otvaraju i iznova definišu. Uspostavljaju se novi oblici saradnje između preduzeća i različitih privrednih