GM Business & Lifestyle #106 - Page 31

ADIZES SEE LEADERSHIP PROGRAM 2016-2017 Adizes SEE Leadership Program Vam pruža holistički pristup upravljanju organizacijama. Ono što se od top menadžera i lidera očekuje jeste doživljaj i briga o celini sistema. Adižesov pristup je upravo to – celoviti pristup organizaciji sa konkretnim polugama kako je unaprediti. Naše dvadesetogodišnje iskustvo pokazuje da, u postizanju izvrsnosti organizacije, manji je problem u specifičnim znanjima i veštinama menadžera, nego u njihovoj sposobnosti da utiču na svoje ljude i organizaciju kao celinu. Program učesnicima pruža mogućnost učenja kroz iskustvo iskusnih lidera kao i da kroz nove kontakte u budućnosti razmenjuju sopstvena iskustva. Program je razvijen u modelu 1+1 godina sa fokusom na iskustveno učenje i razmenu iskustava, kao što sam naziv kaže - Challenging Practice. PROGRAM JE NAMENJEN: • Kandidatima za top menadžere • Preduzetnicima i top menadžerima spremnim za sledeće faze razvoja svojih kompanija • Pripadnicima druge generacije u porodičnim kompanijama • Rukovodiocima U toku Programa kroz kombinaciju radionica, individualnog i timskog rada sa Adižes konsultantima, ali i sa mentorima – uspešnim direktorima i vlasnicima kompanija u regionu, učesnici će se spremiti da omoguće rast i razvoj svojih kompanija. Učesnici Programa ovladaće svim elementima Adižes metodologije, razjasniti u potpunosti šta su zadaci i poslovi menadžera i raditi na praktičnom usvajanju i razvoju menadžerskih alata. xxx