GM Business & Lifestyle #106 - Page 19

lazač i kreira neke male uređaje. Kada nešto zamisli, u Italiji mu naprave dizajn. I, naravno, dostave račun za to. Kinezi mu proizvedu i, naravno, dostave račun po jedinici proizvoda. Nemci mu transportuju i dostave račun za prevoz. Našao je neke veb sajtove u Evropskoj uniji i SAD-u koji mu prodaju proizvode i, naravno, uzimaju procenat od toga. Računovodstvo i pravne savete plaća paušalno u Danskoj. Ali ko odgovara za profit u ovom slučaju? Samo osnivač. Svi ostali odgovaraju za elemente ukupnog rezultata, neko za prihode, neko za rashode, ali osoba koja objedinjava je samo jedna – osnivač. I, kako smo već rekli, osnivač polako deli „kape“, uvlači funkcije u firmu, jer računa da mu se to više isplati. I na kraju organizacija radi sve ove stvari: i kreira, i proizvodi, i prevozi, i prodaje… I šta se desi? Izgube se sve cene koje su ranije bile jasne i preko kojih smo jasno videli da li se neka operacija sprovodi efikasno ili ne. A ko i dalje ostaje odgovoran? Osnivač ili direktor, kako god ga zvali, ali svakako samo onaj na vrhu. I to tako ide… a xxx