GM Business & Lifestyle # 105 broj 105 - Page 8

Uvek aktuelno Groznica trošenja Savremena kultura, sa rasipnim obiljem mogućnosti, proizvoda, slika, usluga i izbora, sa reprodukovanjem euforične atmosfere konzumacije u svom središtu, suočena sa iskušenjem „bogatstva ponude”, pa sledstveno tome i nalažući hedonizam kao obavezujući princip društvenog uključivanja, susreće se sa jednom posve novom društvenom logikom. U društvu izobil ԁ)͔Ʌٽѕ٥յمɤ)ԁѽхԁɅ鱥ԁѽٽɕԁ锁鉽Ʉ5ѥѕфɽٕ)Ʌѥ鑅靱ɗ()ȁiɥQ)ɥѽ̹ͥ()@()ɽٕɕѧ)ɕѥͥɅ鱥)ٽ؁ɄUɭ)ѕ餁ԁͽ配ԁ)ѕѽمѤٱ()ѥѕ͍ɹɕѭ)ɭ́ͥչٕյԁԁٔٽɥمѱټɕ)鄁ٕɅم)хٱɕɄͭթ͔((0