GM Business & Lifestyle # 105 broj 105 - Page 7

Poslovno-turistički putopis • Impresije iz Motovuna ­ Piše: Damir Delić Đuljić (preuzeto sa ASEE.biz) ­ Kultura • Ljudi (u)lica • Aleksandru Baljku Nagrada za životno delo u Torinu • Predstavnik Srbije postao svetski šampion! Aukcije ­ • „Farmerke za izbeglice“ Pri­pre­ma: Redakcija HP LaserJet štampači • Pristupačni i efikasni Pri­pre­ma: Redakcija                                 Zanimljivoti • Tri dodira do dobrih vibracija Pri­pre­ma: Redakcija GM Business & Lifestyle Broj 105 :: Godina 12. :: 2016.