GM Business & Lifestyle # 105 broj 105 - Page 31

Radosno smo dočekali vest: Moguće je izvršiti overu zdravstvenih kartica elektronskim putem! Verujem da smo među prvima podneli zahtev za zamenu starih zdravstvenih knjižica jer – važno je ispoštovati rok, je l’ tako? Dobili smo kartice, kupili čitače, instalirali softver, čudno su nas gledali u domovima zdravlja, neke kolege su kao dodatak na kartice dobile i nalepnicu sa brojem kartona, a kolege zadužene za proces overe su nastavile da svakih šest meseci odlaze u filijale RFZO-a i čekaju u redu kako bi dobili markice. Trenutak samo… nema više markica – a da, samo su čekali u redu, ništa više... Aleksandra Krajina konsultant ASEE P ojam FT1P u procesu overe zdravstvene kartice jeste događaj (najčešće visokog stepena verovatnoće) koji opisuje situaciju „Fali Ti Jedan Papir“ ili fali postupak ili jednostavno ne postoji način da se proces realizuje – jer se nalazite na pogrešnom mestu ili se pogrešno mesto nalazi na vašem putu. Susret FT1P obrasca i Push sistema FT1P u proizvodnim i uslužnim procesima bi predstavljao bilo koju situaciju kada proces staje pod uticajem različitih uzroka: nedostaje element potreban za realizaciju proizvoda/usluge ili nedostaju aktivnosti u nedovoljno definisanoj proceduri. Šta je „Push sistem“ u slučaju overe zdravstvene kartice? To je svaki odlazak korisnika/klijenta na šalter filijale RFZO sa gomilom zdravstvenih