GM Business & Lifestyle # 105 broj 105 - Page 27

zadovoljstva su drugi zaposleni, sa kojima uspešno kreiraju najmodernija tehnološka rešenja. Kompanija HTEC je ponosna što je jedina srpska kompanija koja se tri puta zaredom pozicionirala na CE Fast 50 listi, i u skladu sa tim nastaviće izgradnju okruženja koje pruža rast svim svojim zaposlenima“, komentariše Aleksandar Čabrilo, direktor kompanije High Tech Engineering Center. O projektu Projekat Technology Fast 50 u Srbiji se sprovodi već devet godina zaredom, dok se na području centralne Evrope realizuje 17 godina. Na ovogodišnjoj listi našle su se kompanije iz 11 zemalja centralne Evrope (Srbija, Poljska, Mađarska, Rumunija, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Češka, Litvanija, Slovačka i Bugarska). Od ove godine uvedena je nova kategorija, odnosno nagrada za najznačajniju inovaciju (Most disruptive innovation). Nagrada se dodeljuje poslovnom subjektu koji ne mora da bude rangiran na listi, ali se ističe svojim zamislima ili tehnologijama, koje menjaju način rada. Prvu nagradu ove vrste je osvojio poljski HiProMine, koji u oblasti zbrinjavanja otpada i proizvodnji hrane za ljude, stoku i druge životinje primenjuje tehnologiju zasnovanu na upotrebi insekata. Kriterijumi Lista 50 najbrže rastućih je formirana tako što su se kompanije tehnološkog sektora prijavljivale Deloitteu, pri čemu je trebalo da ispune nekoliko uslova: da im je godišnji prihod u poslednje četiri godine veći od 50.000 evra, da je sedište kompanije unutar jedne od zemalja centralne Evrope, da kompanija nije predstavništvo, odnosno nije u većinskom vlasništvu neke druge kompanije i da poseduje sopstvenu tehnologiju koja značajno doprinosi operativnim prihodima. Uslovi za listu Zvezde u usponu bili su godišnji prihod veći od 30 hiljada evra u poslednje tri godine. Na ovu listu se kandiduju kompanije koje pokazuju veliki potencijal, ali su prekratko aktivne da bi ispunile kriterijum poslovanja od najmanje četiri uzastopne godine koji se odnosi na glavnu kategoriju. Uslovi za listu „Velikih 5” su isti kao za listu 50 najbrže rastućih kompanija, s tim što su godišnji prihodi u poslednjoj posmatranoj (2015.) godini morali da budu veći od 25 miliona evra. Deloitteovi eksperti su verifikovali prijave kompanija, upoređujući ih sa pokazateljima iz finansijskih izveštaja. Deloitte nije sproveo reviziju niti finansijsku analizu u prijavljenim kompanijama.