GM Business & Lifestyle # 105 broj 105 - Page 21

Snovi i realnost Domaća kompanija, agrobiznis, dobra ekipa od pet-šest prodavaca na čelu sa osnivačem lično. Osnivač, odnosno direktor, pored svih obaveza, uspeva da organizuje i prati prodaju, čak se i sam neretko stavlja u ulogu prodavca kada za to postoje opravdani razlozi. U ovoj fazi oni bi, naravno, morali da razmišljaju o laganom uvođenju novog direktora prodaje, ali to sada nije tema... Goran Nedić Senior Associate Adizes SEE J edan deo projekta sa ovom kompanijom bilo je planiranje prodaje. Manje/više ovaj proces je tekao na uobičajen način. Osnivač je, vezano za plan, bio neveselo spreman da prihvati rast prodaje od oko 10%, dok su prodavci, naravno, smatrali da je to maksimalno što može da se uradi u ovoj opštoj krizi.