GM Business & Lifestyle # 105 broj 105 - Page 16

Zahtevi potrošača Potreba za novim načinima plaćanja Potrošači širom sveta traže više digitalnih usluga... V iše od 90% potrošača koristi svoje pametne telefone više od bilo kog drugog uređaja, otkriva istraživanje „Uticaj inovacija“ kompanije Mastercard. Potrošači bi takođe radije koristili biometrijsku autentifikaciju nego PIN kodove prilikom plaćanja, a najradije bi se odlučili za autentifikaciju otiskom prsta. Mobilni pre svega Za potrebe ovog istraživanja ispitivani su stavovi o digitalnim tehnologijama na uzorku od 23.000 potrošača u 23 različite zemlje u Evropi, Africi i Bliskom istoku. Dok je u Africi i na Bliskom istoku više od 70% ispitanika reklo da su spremni da plaćaju svojim pametnim telefonima, stanovnici zapadnoevropskih zemalja zaostaju za njima, jer je istu spremnost iskazalo samo 38% ispitanika. Međutim, na pitanje o novim načinima plaćanja, potrošači u svim regionima ističu svoje telefone kao alternativu platnim karticama. „Naše istraživanje, koje smo predstavili tokom Mastercard Foruma inovacija u Budimpešti potvrđuje ne samo da postoji ogromna potreba za novim načinima plaćanja, već i da potrošači u sve većoj meri žele da koriste svoje pametne telefone. Zapravo, mnogi su spremni da to već sada urade. Već decenijama su platne kartice jedina efikasna i racionalna zamena za keš, ali potrošači sada jasno stavljaju do znanja da žele digitalne inovacije u svim oblastima života“, kaže En Kerns, predsednica sektora me đunarodnih tržišta u kompaniji Mastercard. Više inovacija u ključnim oblastima Četiri od pet (80%) potrošača je reklo da postoji dovoljno inovacija u oblasti društvenih mreža, međunarodnih putovanja, kupovine